headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Föräldraledighetslagen

Stred mot föräldraledighetslagen att ge receptionisten varning

AD-dom: När receptionisten varit hemma med sjukt barn, krävde advokatbyrån att hon skulle uppvisa läkarintyg om att sonen varit sjuk. Därefter fick hon en varning. Men enligt AD strider detta mot föräldraledighetslagen och receptionisten har därför rätt till skadestånd.

När receptionisten på advokatbyrån meddelade att hon skulle vara hemma med sjukt barn, krävde byråns personalchef att hon skulle ge in ett läkarintyg om att sonen var sjuk. När hon inte gjorde detta tilldelades hon en varning, som även innefattade sena ankomster vid fyra tillfällen.

Receptionisten stämde advokatbyrån och yrkade skadestånd.

Tingsrätten ansåg att advokatbyrån missgynnat receptionisten enligt föräldraledighetslagen och ålade byrån att betala 50.000 kronor till henne i skadestånd. Och även Arbetsdomstolen finner att advokatbyrån brutit mot föräldraledighetslagen.

Enligt Arbetsdomstolen var kravet att receptionisten skulle uppvisa läkarintyg inte förenligt med föräldraledighetslagen och det har försvårat för henne att utnyttja sin rätt att vara hemma med tillfällig föräldrapenning. Vidare har advokatbyrån genom varningen understrukit att receptionisten kan komma att sägas upp om hon är ledig med tillfällig föräldrapenning utan att ge in läkarintyg. Enligt Arbetsdomstolen har de båda åtgärderna medfört negativa effekter för receptionisten och hon har härigenom missgynnats enligt föräldraledighetslagen.

Arbetsdomstolen gör däremot en annan bedömning av det skadeståndsbelopp som advokatbyrån ska betala och sänker detta till 30.000 kronor.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap