headphones newspaper video-player

Anställd har felaktigt ingått avtal - gäller det?

Jag har en anställd som felaktigt ingått avtal om att för företagets räkning köpa en annons för 25 000 kronor i en tidning. Den anställde är inte firmatecknare. Är jag bunden av avtalet?

Som huvudregel kan en anställd binda ett företag/ingå avtal för företagets räkning genom att han agerar utåt som att han är i ställning att göra så. Han har en så kallad ställningsfullmakt. Avtalet blir således bindande mot ”tredje man”/ avtalspartnern. Avtalet kan dock bli ogiltigt om tredje man är i ”ond tro” det vill säga insåg eller bort inse att den som ingick avtal inte var rätt person. Om en anställd felaktigt ingått ett avtal och företaget drabbas av skada kan företaget sedan vända sig med krav mot den anställde.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD