För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hållbarhet

Praktisk hjälp för företag som vill påbörja, eller fortsätta, sitt hållbarhetsarbete.

Allt fler inser vikten av långsiktighet för människa och miljö. I takt med det blir det självklart för företagare att producera och konsumera hållbart. Att tänka på miljö har också visat sig vara en god affär! De här sidorna finns till för att hjälpa dig komma igång med en förändring, med guider, fördjupningar och tips.

Läs också: Våra politiska prioriteringsfrågor - Hållbart företagande

Ta steget för ett mer hållbart företagande!

Vad är hållbart företagande?

Hållbart företagande innebär att skapa långsiktigt värde med en affärsstrategi som inte bara fokuserar på ekonomiska faktorer utan även etiska, sociala, miljömässiga och kulturella aspekter.

Varför hållbarhet?

Hållbart företagande handlar om såväl ekonomisk, miljömässig som social hållbarhet. Och samtidigt...

Hållbarhetspolicy

Ett sätt att få till en övergripande riktning är att utveckla ett policydokument. Det blir ett st...

Kom i gång – klimatsmart företagande

Fördjupa och lär dig mer om arbete med hållbarhet och CSR för företag. I vår verktygslåda hittar du fakta, kunskap och tips på praktiska verktyg, både från dessa sidor och hos andra aktörer.

Varför hållbarhet?

Hållbart företagande handlar om såväl ekonomisk, miljömässig som social hållbarhet. Och samtidigt...

Hållbarhetspolicy

Ett sätt att få till en övergripande riktning är att utveckla ett policydokument. Det blir ett st...

Fördjupa dig i hållbart företagande

7 steg till att bli mer hållbar

Utveckla och strukturera ditt hållbarhetsarbete i 7 steg, med hjälp av vår guide. I materialet finns verktyg, mallar och länkar till fördjupningar.

1. Analysera läget

Alla företag påverkar sin omgivning. Ett viktigt första steg är att skaffa en överblick av ditt f...

2. Sätt riktning

Ett effektivt hållbarhetsarbete behöver förankras. Därför är det viktigt att tidigt formulera för...

5. Implementera

Det femte steget är ett av de mest avgörande för ditt företags hållbarhet. Nu handlar det om att ...

6. Mät och utveckla

Hållbarhetsarbete innebär förändring. Ditt företag måste börja göra saker på annorlunda sätt.

Introduktion till guiden

Lagar och regler på miljö- och klimatområdet

Här hittar du korta sammanfattningar av kommande och befintliga regelverk. Syftet är att ge dig som företagare en överblick över kommande klimatkrav och hur de kan påverka små och medelstora företag.

Hållbara produkter

Omställning av industrin

Hållbarhetsrapportering

EU:s taxonomi

Taxonomiförordningen syftar till att allokera resurser till gröna investeringar, öka transparense...

Detta kan företag göra

 • Välj fossilfria drivmedel och eldrift
 • Minska körsträckan
 • Öka användningen av resfria möten
 • Underlätta för distansarbete
 • Öka användningen av cykel och fossilfria kollektiva färdmedel
 • Utbilda i effektiv körteknik
 • Välja förnybar el och energi
 • Välj fjärrvärme från spillvärme och/eller förnybara bränslen
 • Öka effektiviteten i användning av energi och råvaror
 • Öka andelen material från återanvändning och återvunna råvaror
 • Välj förnybara råvaror
 • Se över produktionen – designa för reparation, återvinning och ökad livslängd
 • Tjänstefiera
 • Minska mängden avfall och öka andelen som går till återanvändning och materialåtervinning
 • Minska matsvinnet och se till att matavfallet behandlas biologiskt

Källa: Sveriges Miljömål

Senaste artiklarna om hållbarhet

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.