För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Jobbet blev dyrare än priset jag lämnade i offerten. Kan jag ta mer betalt?

Fråga: Jag har lämnat en offert till en konsument för ett arbete. I offerten har jag lämnat en ungefärlig prisuppgift men slutkostnaden är högre än det pris jag lämnat i offerten. Hur mycket har jag rätt att ta betalt av kunden.

Svar från juristen: När ett företag utför en tjänst för en privatpersons räkning finns regler om priset i konsumenttjänstlagen. Konsumenttjänstlagen är tvingande lagstiftning vilket innebär att du inte kan ha avtal som står i strid med lagen och som är till nackdel för konsumenten. 

Priset ska i första hand följa av avtalet och det står fritt att avtala om löpande räkning eller fastpris för arbetet du ska utföra för konsumenten. För det fall du har lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset inte överskridas med 15 procent. Det vill säga har det utförda arbetet varit mer omfattande än beräknat så har du möjlighet att fakturera upp till det angivna ungefärliga priset och ett påslag på 15 procent. Självklart ska påslaget motsvara faktisk nerlagd tid/materialkostnader och i övrigt följa avtalet. 

Två undantag från 15-procent

I två fall har du som näringsidkare rätt att ta betalt utöver ovan nämnda gräns om 15 procent. Den första situationen när det kan vara aktuellt är om du har utfört tilläggsarbete åt kundens räkning. Den andra situationen är om den utförda tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som beror på konsumenten och som du inte hade kunnat förutse när du ingick avtalet. Exempelvis om konsumenten lämnat missvisande uppgifter om uppdragets omfattning.  

För det fall priset för tjänsten kommer bli betydligt högre än vad som konsumenten hade räknat med vid tjänstens påbörjande (till exempel på grund av att konsumenten lämnat missvisande uppgifter) så har du som näringsidkare en skyldighet att underrätta konsumenten om det ändrade förhållandet och begära konsumentens anvisningar.

Skyldighet att ställa ut en specificerad räkning

Följer inte priset av avtalet är konsumenten skyldig att betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris och omständigheterna i övrigt. Med gängse pris menas det pris som tjänsten i allmänhet kostar. För att ta reda på gängse pris får du oftast göra en undersökning av vad andra på din ort tar betalt för att utföra en liknande tjänst. 

Du har som näringsidkare en skyldighet att ställa ut en specificerad räkning för tjänsten när konsumenten begär det. Konsumenten ska kunna bedöma det utförda arbetet och hur priset har beräknats. 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.