För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad behöver jag veta om momsreglerna för vouchers?

Vad innebär momsreglerna för vouchers som till exempel presentkort?

Svar från juristen: Med vouchrar menas till exempel presentkort, rabatthäfte och värdekort. Reglerna skiljer på enfunktionsvouchrar och flerfunktionsvouchrar.

Enfunktionsvouchrar och flerfunktionsvouchrar

En voucher är en enfunktionsvoucher om det redan när den ställs ut är känt dels med vilket belopp mervärdesskatt ska betalas för de varor eller tjänster som vouchern avser, dels på vilken plats varorna levereras eller tjänsterna tillhandahålls. Med flerfunktionsvoucher avses en annan voucher än en enfunktionsvoucher. När det gäller situationer där momsbeloppet är okänt kan detta bero på att vouchern kan användas för varor eller tjänster som har olika momssatser. En orsak till att platsen är okänd kan vara att det går att använda vouchern även hos en annan leverantör till exempel i ett annat land.

Distributörer som tillhandahåller säljtjänster

För enfunktionsvouchers ska ditt företag deklarera och betala moms vid överlämnandet av vouchern. Detta är fallet vid försäljning av ett kontantkort som enbart kan användas för teletjänster. Då finns informationen om platsen för leverans, tillgodobeloppet på telekortet och att momssatsen är 25 procent. 

Den som säljer en enfunktionsvoucher i eget namn ska redovisa momsen redan när hen överlämnar vouchern och mottar betalning. Om överlåtelsen av vouchern görs i en annan beskattningsbar persons namn anses dock denne ha levererat varorna eller tillhandahållit tjänsterna. Om en annan part, än den som har rätt att motta vouchrarna för att därefter leverera varor eller tjänster, säljer vouchrar kan den säljande parten bli skattskyldig för momsen. Inom denna kategori av företag – som ses som distributörer som tillhandahåller säljtjänster och därför ska momsredovisa – ingår till exempel Pressbyrån och tobaksaffärer.

För en flerfunktionsvoucher är tidpunkten för redovisning och betalning av moms vid leveransen av varorna eller tjänsten. Detta blir situationen vid försäljning av ett kontantkortsabonnemang där det redan i förskott betalats ett visst belopp men det inte finns en skyldighet att köpa enbart teletjänster för hela beloppet utan det lämnas möjlighet att använda beloppet till att köpa till exempel en bussbiljett vars momssats är 6 procent eller betala för en parkeringsplats där momsen uppgår till 25 procent.

Vouchrars beskattningsunderlag

I båda fallen utgörs beskattningsunderlaget av det som betalas för vouchern. Om beloppet för betalning av en flerfunktionsvoucher är okänd ska beskattningsunderlaget i stället baseras på värdet som anges på vouchern eller på informationen i tillhörande dokumentation. Detta blir fallet om en part säljer en kupong till ett rabatterat pris till en kund som därefter använder kupongen för att köpa en vara till det ordinarie priset. I detta fall ska beskattningsunderlaget vara den betalning som parten faktiskt mottog från kunden för försäljningen av kupongen. Om detta däremot är okänt ska du i stället basera beskattningsunderlaget på värdet av kupongen eller annan tillhörande dokumentation.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Skatter:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.