headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Spara semesterveckor?

Hur länge får man spara femte semesterveckan?

Normalt ska sparade semesterdagar tas ut inom fem år.

Men om arbetstagaren sparat dagar till det femte året och de sparade dagarna inte kan läggas ut utan olägenhet för arbetsgivaren, får de komma överens om att i stället lägga ut dagarna sjätte året efter att de sparades.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.