För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kan jag kvitta en skuld mot lön?

Min anställde är skyldig mitt företag pengar. Kan jag kvitta hans skuld mot lön?

Nej oftast inte tyvärr. Huvudregeln är att arbetsgivare inte får kvitta en anställds skuld mot lön utom i vissa fall. Regler om detta finns i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. För att få kvitta mot lön behöver ni ha avtalat med den anställde att denna medger att ni har rätt att kvitta den anställdes skulder mot intjänad lön. Detta kallas frivillig kvittning. Alternativet är att göra en så kallad tvungen kvittning − om det finns möjlighet till sådan. Ofta finns det inte det. 

Om den anställde har gett sitt medgivande till kvittning är det bäst om detta skett skriftligen så att ni som arbetsgivaren kan bevisa detta. Om arbetsgivaren kvittar den anställdes skuld mot lön utan den anställdes medgivande riskerar arbetsgivaren att få betala skadestånd.  

Frivillig kvittning

Ett medgivande från den anställde kan exempelvis finnas i ert befintliga anställningsavtal eller annars i ett fristående avtal (exempelvis skuldebrev) eller e-post. Även om den anställde tidigare har gett sitt medgivande kan denna återkalla sitt samtycke till kvittning och ett samtycke som gavs för en lång tid sedan anses oftast tyvärr inte heller giltigt om inte arbetsgivaren kontrollerar med arbetstagaren att hen fortfarande står kvar vid sitt medgivandeOm den anställde inte medger kvittning återstår bara en ytterst begränsad möjlighet till tvungen kvittning av skulden.  

Tvungen kvittning

För att arbetsgivaren ska få genomföra en tvungen kvittning ska arbetsgivarens fordran vara klar och förfallen och dessutom ha ett samband med anställningen. Med klar menas exempelvis att den anställde har medgivit att det finns en skuld eller det finns ett skuldebrev, dom eller annat dokument som tydligt styrker skulden. Men förfallen menas att tidpunkten för betalning är inne eller har passerats. Vad gäller samband med anställningen menas fordringar som uppkommit under anställningstiden. Kvittning kan då göras i tre olika typfall.  

I det första fallet ska det finnas ett avtal mellan arbetsgivaren och den anställde som medger tvungen kvittning. Ett sådant avtal är exempelvis ett hyresförhållande mellan arbetsgivaren och den anställde, där arbetsgivaren har tillhandahållit bostaden på grund av anställningen. Eller att ni avtalat om att din anställde får köpa varor på kredit från ditt företag och att det kvittas på nästa lön. 

Det andra fallet som möjliggör kvittning utan medgivande är om den anställde uppsåtligen vållat skada i anställningen. Något som i vissa fall kan vara svårt att bevisa.  

I det tredje fallet har arbetsgivaren ett kollektivavtal som tillåter kvittning i vissa fall. Det kan i kollektivavtalet finnas möjlighet till kvittning av t.ex. krav på skadestånd för att den anställde inte arbetat under uppsägningstiden mot semesterersättning och återstående lön. 

Kontrollera med Kronofogdemyndigheten

Som ytterligare krav för tvångsvis kvittning gäller att arbetsgivaren enbart får kvitta så mycket att den anställde får ut i lön m.m. vad som behövs för den anställde och hans familjs försörjning och ev. underhållsskyldighet. Viktigt att komma ihåg är också att skatteavdrag ska göras före kvittningen. Dessutom kan utmätning i lön gå före arbetsgivarens rätt att kvitta. 

Om du inte får den anställdes medgivande till kvittning men får kvitta tvångsvis ska du kontrollera med Kronofogdemyndigheten hur mycket som du får kvitta. Om ditt företag kvittar utan att få göra det eller för mycket kan den anställde begära skadestånd för den ekonomiska skada som det innebär för den anställde. Skadeståndet kan jämkas om du som arbetsgivare hade grundad anledning att anta att du hade rätt att kvitta. 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.