headphones newspaper video-player
Foto: Shutterstock.com

Är uthyrning av kontorsplatser momspliktig?

Ska det vara moms på hyran när jag hyr ut kontorsplatser?

Fråga: Jag har dragit ner på verksamheten och funderar därför att hyra ut några arbetsplatser på vårt kontor. Tanken är att de ska få använda våra aktivitetsbaserade arbetsplatser och att även receptionstjänster, kaffe med mera och ska ingå i hyran. Ska det vara moms på hyran?

Svar från juristen: Ja, i ditt fall hyr hyresgästerna inte en egen plats utan får olika platser i det aktivitetsbaserade kontoret beroende på var det finns en ledig plats. Det är då en momspliktig uthyrning eftersom det inte omfattas av undantaget för uthyrning av fastighet.

Uthyrning av fastighet

Uthyrning av fastighet är ett av de områden som är undantagna från skatteplikt för mervärdesskatt. För att det ska vara fråga om uthyrning av fastighet som är undantagen från momsplikt ska hyresgästen betala för att använda lokalen (eller del av lokal) och hindra andra från att använda ytan. EU-domstolen har också uttalat att det är en förhållande passiv verksamhet och att undantaget bara under mycket speciella förhållanden omfattar en verksamhet som innebär att ett antal andra kommersiella åtgärder utförs.

Ett enda eller flera tillhandahållanden?

Men om det däremot är en fast arbetsplats som du hyr ut kan det omfattas av undantaget från momsplikt vid uthyrning av fastighet. Om som i ditt fall i hyran ingår även annat som inte undantaget från mervärdesskatteplikt måste du bedöma om det ett enda eller flera tillhandahållanden. Är det fråga om ett enda tillhandahållande ska hyran vara utan moms om det är uthyrning av fastighet som är den huvudsakliga tjänsten och hyran ska vara med moms om kringtjänsterna är den huvudsakliga tjänsten.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.