podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Är uthyrning av kontorsplatser momspliktig?

Fråga: Jag har dragit ner på verksamheten och funderar därför att hyra ut några arbetsplatser på vårt kontor. Tanken är att de ska få använda våra aktivitetsbaserade arbetsplatser och att även receptionstjänster, kaffe med mera och ska ingå i hyran. Ska det vara moms på hyran?

Svar från juristen: Ja, i ditt fall hyr hyresgästerna inte en egen plats utan får olika platser i det aktivitetsbaserade kontoret beroende på var det finns en ledig plats. Det är då en momspliktig uthyrning eftersom det inte omfattas av undantaget för uthyrning av fastighet.

Uthyrning av fastighet

Uthyrning av fastighet är ett av de områden som är undantagna från skatteplikt för mervärdesskatt. Fastighetsägaren kan däremot under vissa förutsättningar välja att vara frivilligt skattskyldig för moms. För att det ska vara fråga om uthyrning av fastighet som är undantagen från momsplikt ska hyresgästen betala för att använda lokalen (eller del av lokal) och hindra andra från att använda ytan. EU-domstolen har också uttalat att det är en förhållande passiv verksamhet och att undantaget bara under mycket speciella förhållanden omfattar en verksamhet som innebär att ett antal andra kommersiella åtgärder utförs.

Ett enda eller flera tillhandahållanden?

Men om det däremot är en fast arbetsplats som du hyr ut kan det omfattas av undantaget från momsplikt vid uthyrning av fastighet. Om som i ditt fall i hyran ingår även annat som inte undantaget från mervärdesskatteplikt måste du bedöma om det ett enda eller flera tillhandahållanden. Är det fråga om ett enda tillhandahållande ska hyran vara utan moms om det är uthyrning av fastighet som är den huvudsakliga tjänsten och hyran ska vara med moms om kringtjänsterna är den huvudsakliga tjänsten.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som är medlem i Företagarna kan ringa oss hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.