För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Är uthyrning av kontorsplatser momspliktig?

Fråga: Jag har dragit ner på verksamheten och funderar därför att hyra ut några arbetsplatser på vårt kontor. Tanken är att de ska få använda våra aktivitetsbaserade arbetsplatser och att även receptionstjänster, kaffe med mera och ska ingå i hyran. Ska det vara moms på hyran?

Svar från juristen: Ja, i ditt fall hyr hyresgästerna inte en egen plats utan får olika platser i det aktivitetsbaserade kontoret beroende på var det finns en ledig plats. Det är då en momspliktig uthyrning eftersom det inte omfattas av undantaget för uthyrning av fastighet.

Uthyrning av fastighet

Uthyrning av fastighet är ett av de områden som är undantagna från skatteplikt för mervärdesskatt. För att det ska vara fråga om uthyrning av fastighet som är undantagen från moms ska hyresgästen betala för att använda lokalen (eller del av lokal) och hindra andra från att använda ytan. EU-domstolen har också uttalat att det är en förhållande passiv verksamhet och att undantaget bara under mycket speciella förhållanden omfattar en verksamhet som innebär att ett antal andra kommersiella åtgärder utförs.

Fastighetsägaren kan välja att uthyrningen ska omfattas av frivillig beskattning när uthyrningen sker till stadigvarande användning i verksamhet som har avdragsrätt för moms och det inte är fråga om stadigvarande bostad. Det gör att det inte är aktuellt med frivillig beskattning när det är fråga om verksamheter som inte har avdragsrätt för moms. Frivillig beskattning ger fastighetsägaren rätt att dra av moms på utgifter för lokalen.

Ett enda eller flera tillhandahållanden?

Om det är en fast arbetsplats som du hyr ut kan det omfattas av undantaget från moms vid uthyrning av fastighet. Men om som i ditt fall i hyran ingår även annat som inte undantaget från mervärdesskatteplikt måste du bedöma om det är ett enda eller flera tillhandahållanden. Är det fråga om ett enda tillhandahållande ska hyran vara utan moms om det är uthyrning av fastighet som är den huvudsakliga tjänsten och hyran ska vara med moms om kringtjänsterna är den huvudsakliga tjänsten.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.