headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Måste webbutiker ha kassaregister?

Jag har en webbutik där jag säljer antingen mot faktura eller via kortbetalning. Gäller kravet på kassaregister även köp via webbutik med kort?

Nej, du är inte skyldig att följa reglerna om certifierat kassaregister om du enbart säljer varor eller tjänster mot kontant betalning genom distansavtal eller hemförsäljningsavtal. Distansavtal är avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans.

Hemförsäljningsavtal är avtal som ingås vid ett hembesök eller under en av näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför dennes fasta försäljningsställe.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap