För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vem måste upprätta en klimatdeklaration?

Fråga: Vem måste upprätta en klimatdeklaration och vad är syftet med en klimatdeklaration?

Vilka uppgifter ska en klimatdeklaration innehålla?

Svar från juristen
: Det är byggherren som ska upprätta en klimatdeklaration när en ny byggnad uppförs. Byggherre är den som för egen räkning uppför eller låter uppföra byggnaden, till exempel ditt företag när det anlitar ett byggbolag att bygga ett hyreshus. Syftet med klimatdeklarationen är att minska klimatpåverkan när byggnader uppförs. Deklarationen ska lämnas in till Boverket.
 

Det finns undantag från skyldigheten att upprätta och ge in en klimatdeklaration. Detta gäller bland annat byggnader för industri- eller verkstadsändamål och ekonomibyggnader för jordbruk.  

När du lämnat klimatdeklaration till Boverket får du en bekräftelse. Om du ansökt om bygglov den 1 januari 2022 eller senare ska du lämna bekräftelsen till byggnadsnämnden, eller kunna visa att du inte behöver göra en klimatdeklaration, för att kunna få ett slutbesked när du byggt klart. 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.