headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Eftersom Köplagen är dispositiv går det att skriva in i avtal att kontraktet inte får hävas, även om bilden krånglar.

Vad menas med att köplagen är dispositiv?

Fråga: Mitt företag har köpt en begagnad bil av ett annat företag. Sedan jag köpte bilen har det varit många olika fel på den och säljaren kan och vill inte laga bilen. När jag då vill häva köpet säger säljaren att jag inte har rätt till det eftersom det står i kontraktet att jag inte får häva. Det kan väl inte stämma?

Svar: Jo, det kan det. Vissa lagar är dispositiva, vilket innebär att parterna som ingår avtal är fria att avtala om vad man vill, oavsett vad som står i lagen.

Dispositiv lag 

Köplagen, som är tillämplig i din situation, är en sådan dispositiv lag. Det innebär att ni i första hand ska se till vad ni avtalat om, och sedan fylla ut med hjälp av köplagens bestämmelser.

Om ni avtalat bort rätten till att häva kan du göra andra påföljder gällande. Du kan istället hävda din rätt till prisavdrag motsvarande felets omfattning.

Köplagen är dispositiv

Motsatsen till dispositiv lag är tvingande lagstiftning, ett exempel på en sådan lag är konsumentköplagen. Tvingande lag innebär att man inte har avtalsfrihet och därmed inte kan avtala om vad som helst.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap