För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vem har bevisbördan för felet på datorn?

Fråga: Jag sålde en ny dator för tre månader sedan. Nu har fläkten på datorn slutat att fungera. Vem har bevisbördan för att felet fanns vid köpet även om det visat sig först senare? Inom vilken tidsfrist är det jag som näringsidkare som måste visa att felet beror på annat? Skiljer sig bevisbördan och tidsfristerna sig beroende på vad köpet avser?

Svar från juristen: Konsumenten behöver visa att det är ett fel på varan, vilket ni är överens om i detta fall. Du har som näringsidkare ansvar för fel som är ursprungliga, det vill säga fel som fanns när varan överlämnades. Vid köp av varor, som exempelvis en dator, har perioden för när näringsidkaren ska visa att felet inte fanns vid köpet utan beror på något annat eller detta är oförenligt med varans eller felets art i nya konsumentköplagen förlängts från sex månader till två år. Så i detta fall har du som näringsidkare bevisbördan för att felet fanns vid köpet. 

Omvänd bevisbörda

För en näringsidkare kan det vara svårt att bevisa att det är ett ursprungligt fel på en vara, exempelvis ett kylskåp med en avfrostningsfunktion som slutat fungera efter fyra månader medan det är lättare för näringsidkaren att kunna bevisa att en repa på en bordsskiva som visat sig under samma tid inte utgör ett sådant fel. För vissa typer av varor spelar den omvända bevisbördan i praktiken mindre roll. 

Fel på levande djur

Vid köp av levande djur är presumtionstiden kortare och det finns behov av särregler vid köp av levande djur. Fel som visats på ett levande djur inom sex månader från att djuret har avlämnats ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte näringsidkaren visar på något annat eller att det skulle vara oförenligt med djurets eller felets art. När det avser köp av dyrare levande djur har parterna möjlighet att avtala om presumtionsregeln inte ska gälla. Detta innebär då att det är konsumenten som ska visa att det är ett ursprungligt fel på djuret.

Kontinuerligt tillhandahållande

Om köpet skulle avse digitala tjänster och det skulle visat sig vara ett fel på det digitala innehållet inom ett år efter ett enstaka tillhandahållande ska det anses ha funnits vid leveransen. Detta om inte näringsidkaren skulle visa på annat eller att det skulle vara oförenligt med innehållets eller felets art. Vid kontinuerligt tillhandahållande av det digitala innehållet, till exempel en abonnemangstjänst, är utgångspunkten att ett fel som visar sig inom avtalsperioden anses vara ett fel som näringsidkaren svarar för. 

Ny konsumentköplag  

Nya konsumentköplagen trädde i kraft den 1 maj 2022 och ska tillämpas på avtal om köp som ingåtts från och med det datumet. Gamla konsumentköplagen gäller fortfarande för konsumentköp som skett före den 1 maj 2022.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Avtal & Köp:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.