headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vad är en avtalsspärr?

Jag undrar vad som gäller för längd på en avtalsspärr? Finns det alltid en avtalsspärr i offentliga upphandlingar?

Tilldelningsbeslutet är startpunkten för den "avtalsspärr" som gäller innan avtal får tecknas.

Om tilldelningsbeslutet har sänts elektroniskt till anbudsgivarna (t.ex. via elektroniskt anbudssystem eller e-post) gäller att avtal inte får tecknas förrän efter tio dagar från dagen för tilldelningsbeslutet. Har tilldelningsbeslutet sänts på annat sätt (t.ex. via vanligt brev) gäller en avtalsspärr på 15 dagar. Den längre avtalsspärren gäller även om tilldelningsbeslutet meddelas både elektroniskt och på annat sätt.

Avtalsspärren räknas från och med dagen efter att meddelandet om tilldelningsbeslut har skickats. Dvs. om tilldelningsbeslutet sändes ut den 10 okt, så börjar fristen räknas med den 11 okt som dag ett. Om avtalsspärren löper ut en lördag, söndag eller helgdag förlängs avtalsspärren t.o.m. nästkommande vardag. Avtalsspärrens längd måste alltid anges i underrättelsen om tilldelningsbeslutet.

Vid direktupphandlingar och avrop från ramavtal finns ingen avtalsspärr, utan avtal kan tecknas direkt.

I vissa situationer där det inte löper någon avtalsspärr kan den upphandlande myndigheten eller enheten på eget initiativ välja att följa en frivillig avtalsspärr. Myndigheten ska då informera leverantörerna om detta. Läs mer på Upphandlingsmyndigheten här.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap