För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad är en avtalsspärr?

Jag undrar vad som gäller för längd på en avtalsspärr? Finns det alltid en avtalsspärr i offentliga upphandlingar?

Tilldelningsbeslutet är startpunkten för den "avtalsspärr" som gäller innan avtal får tecknas.

Om tilldelningsbeslutet har sänts elektroniskt till anbudsgivarna (t.ex. via elektroniskt anbudssystem eller e-post) gäller att avtal inte får tecknas förrän efter tio dagar från dagen för tilldelningsbeslutet. Har tilldelningsbeslutet sänts på annat sätt (t.ex. via vanligt brev) gäller en avtalsspärr på 15 dagar. Den längre avtalsspärren gäller även om tilldelningsbeslutet meddelas både elektroniskt och på annat sätt.

Avtalsspärren räknas från och med dagen efter att meddelandet om tilldelningsbeslut har skickats. Dvs. om tilldelningsbeslutet sändes ut den 10 okt, så börjar fristen räknas med den 11 okt som dag ett. Om avtalsspärren löper ut en lördag, söndag eller helgdag förlängs avtalsspärren t.o.m. nästkommande vardag. Avtalsspärrens längd måste alltid anges i underrättelsen om tilldelningsbeslutet.

Vid direktupphandlingar och avrop från ramavtal finns ingen avtalsspärr, utan avtal kan tecknas direkt.

I vissa situationer där det inte löper någon avtalsspärr kan den upphandlande myndigheten eller enheten på eget initiativ välja att följa en frivillig avtalsspärr. Myndigheten ska då informera leverantörerna om detta. Läs mer på Upphandlingsmyndigheten här.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.