headphones newspaper video-player

Vad gäller för RUT-avdrag?

Företagarna förklarar vad RUT-avdrag innebär och vem som kan göra RUT-avdrag.

Den som äger småhus eller har en bostadsrätts-/ägarlägenhet kan få en skatterabatt med upp till 50 000 kr per person och år. Skatterabatten är 50 procent av arbetskostnaden inklusive moms. För rutarbeten som betalats den 1 januari 2016 t.o.m. den 31 december 2019 gäller att köpare som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, det vill säga före ingången av det år de betalar för tjänsterna, kan dra av max 25 000 kronor i rutavdrag per år. Den som däremot har fyllt 65 år kan dra av upp till 50 000 kronor i rutarbete per år.

Köpare av RUT-tjänster som utförs i köparens eget eller köparens föräldrars bostad. Exempel på vad som kan ses som RUT-tjänster finns på Skatteverkets hemsida.

Uppdaterat juli 2019.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD