headphones newspaper video-player

Vad gäller för RUT-avdrag?

Företagarna förklarar vad RUT-avdrag innebär och vem som kan göra RUT-avdrag.

Den som äger småhus eller har en bostadsrätts-/ägarlägenhet kan få en skatterabatt med upp till 25 000 kr per person och år.

För de som vid årets ingång hade fyllt 65 år gäller istället gränsen 50 000 kr per person och år. Skatterabatten är 50 procent av arbetskostnaden inklusive moms.

Vem kan göra RUT-avdrag?

Köpare av RUT-tjänster som utförs i köparens eget eller köparens föräldrars bostad. Exempel på vad som kan ses som RUT-tjänster finns på Skatteverkets hemsida.

Uppdaterat mars 2016.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD