headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Får vem som helst läsa företagets avtal med kommunen?

De senaste veckorna har en person från ett antal kommuner begärt ut kopior på mitt företags avtal med dessa kommuner. Får denna person ta del av våra avtal?

Avtalen mellan dig och kommunerna är allmänna handlingar. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Var och en ska kunna läsa dem.

Men det kan eventuellt finnas skäl för en kommun att inte lämna ut en allmän handling av skäl som finns i lagen om offentlighet och sekretess. I dessa fall ska kommunen lämna ett skriftlig avslagsbeslut och detta kan överklagas till kammarrätten.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap