podcast news play företagaren I media förmån

Tilläggsarbete vid fastpris, vad göra?

Jag och min kund har skriftligen avtalat om ett pris för renovering av hans badrum. Under tiden som arbetet pågår ringer han och säger att jag ska sätta in en ny dörr i badrummet och lägga klinkers också, vilket jag gör. När jag fakturerar för arbetet som jag utfört säger kunden att allt arbete skulle ingå i det fasta priset. Hur ska jag göra?

Om ni upprättat ett kontrakt så kanske man kan utläsa vad som ingår i det fasta priset. Om alla arbetsmoment är specificerade kan man dra slutsatsen att det bara är arbetet som man specificerat som avser det fasta priset. Allt annat arbete får man anta har utförts på löpande räkning och för det arbetet gäller att priset ska vara skäligt. Om det inte går att utläsa vad som skulle utföras för det fasta priset, till exempel om det bara är angivet att du ska renovera hans badrum, kan det bli svårt att bevisa att arbetena som tillkommit inte skulle omfattas av det fasta priset. Om du i framtiden vill undvika missförstånd med kunder är det bra att man upprättar en skriftlig beställning för extraarbeten. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.