headphones newspaper video-player
Hur många vab-dagar kan en företagare ta ut?

Hur många VAB-dagar kan jag ta ut?

Min dotter är ofta sjuk och då måste jag avstå från att arbeta i mitt företag. Hur många VAB-dagar kan jag ta ut?

Du får ersättning för vård av sjukt barn (VAB) för barn som är under 12 år. Ersättningen från Försäkringskassan kallas tillfällig föräldrapenning.

Föräldrarna kan gemensamt få tillfällig föräldrapenning under högst 120 dagar per barn och år. Efter 60 dagar kan du inte få ersättning om barnets ordinarie vårdare är sjuk eller smittar.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD