headphones newspaper video-player

Stanna längre trots att lokalavtal gått ut

Jag som hyresgäst har själv sagt upp vårt lokalavtal för avflytt men nu vill jag stanna kvar lite längre, går det?

I det fall hyresgästen själv har sagt upp lokalen för avflytt är det tyvärr inte möjligt att få uppskov med utflytten genom hyresnämnden. Om ni däremot sagt upp lokalen för villkorsändring är det möjligt att begära hyresnämndens prövning av uppskovsfrågan. I det omvända läget när hyresvärden har sagt upp kontraktet för avflytt eller villkorsändring är det också möjligt att få uppskov med avflytt.

Även fast ni i er situation inte har laglig rätt att pröva uppskovsfrågan hos hyresnämnden kan hyresvärden ibland acceptera en uppgörelse med ett senarelagt utflyttningsdatum. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.