headphones newspaper video-player

Värna välfärdsföretagen

Företagarna anser att medborgarnas valfrihet i fråga om välfärdstjänster är viktig att värna om. Denna uppfattning delar vi med majoriteten av det svenska folket. 

För att kunna erbjuda medborgarna valmöjligheter är det av central betydelse att se till att det finns en mångfald på marknaden. Utan mångfald, ingen valfrihet.

Här samlar vi artiklar på ämnet välfärd och företagande.

Här nedan kan du läsa våra senaste artiklar om välfärdsföretagande.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD