headphones newspaper video-player

Värna välfärdsföretagen

Företagarna anser att medborgarnas valfrihet i fråga om välfärdstjänster är viktig att värna om. Denna uppfattning delar vi med majoriteten av det svenska folket. 

För att kunna erbjuda medborgarna valmöjligheter är det av central betydelse att se till att det finns en mångfald på marknaden. Utan mångfald, ingen valfrihet.

Här samlar vi artiklar på ämnet välfärd och företagande.

Här nedan kan du läsa våra senaste artiklar om välfärdsföretagande.

23 aug 2018 | Riks | Välfärdsföretag | Guide

Glödhet välfärdsfråga splittrar partierna

Utan privata välfärdsföretag skulle många kommuner och landsting inte klara av sitt åtagande gentemot sina medborgare. Samtidigt har de senaste årens politiska debatt lagt en våt filt över välfärdsföretagandet. Debatten har handlat om företagens vinster i stället för kvaliteten i verksamheterna. Hur ser riksdagspartierna på dessa frågor? Företagarens valtermometer ger svaren.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD