podcast news play företagaren I media förmån

Vilken lag gäller om mitt bolag hamnar i tvist med ett annat företag?

Vilken lag gäller om mitt bolag hamnar i tvist med ett annat företag avseende en tjänst som vi utfört? Ibland åker vi ut på städuppdrag efter att ett kundföretag ringt och utan att vi skrivit något avtal.

Det finns inte någon lag som gäller för köp av tjänst mellan två näringsidkare. Det innebär att om du har ingått avtal med kundföretaget är det villkoren i det avtalet som reglerar vad som ska gälla er emellan. Om ni inte har något avtalat eller om avtalet är otydligt på någon punkt kommer avtalet tolkas eller fyllas ut med hänsyn till partsviljan, det vill säga om ni haft en gemensam avsikt i en viss fråga eller inte.

Ett avtal kan också fyllas ut på annat sätt. Man kan till exempel väga in om ni slutit liknande avtal tidigare och i sådana fall utgå ifrån hur frågor reglerades i det avtalet. Det kan även vara så att det finns praxis inom den bransch som avtalet gäller och då kan man få vägledning av hur man brukar göra där.

Tips!

För att undvika eventuella tvister är det alltså bra att alltid upprätta skriftliga avtal när ni ingår överenskommelser. Om er kund ringer in med en beställning kan ni till exempel skicka en skriftlig bekräftelse på det muntliga avtalet och i bekräftelsen ha med lite utförligare villkor.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.