headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Vad gäller vid semestertider?

Kan en anställd kräva fyra veckors semester i rad, eller kan jag som förtagare beordra två veckors semester, två veckors arbete och sedan två veckors semester?

Ja, om arbetsgivaren och arbetstagaren inte kommer överens om semesterns förläggning är det arbetsgivaren som bestämmer, med vissa begränsningar enligt semesterlagen.

Arbetsgivare som ensidigt bestämmer tidpunkt för semestern ska lägga ut fyra veckor i rad under perioden juni-augusti. Dessutom ska arbetsgivaren lämna besked om semesterns förläggning minst två månader före semesterns början.

Om det finns särskilda skäl kan besked om semesterns förläggning lämnas senare och semestern kan också förläggas med fyra veckor till annan period. Din variant med två perioder med två veckors semester förutsätter därför att arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om detta.

Vad gäller semesterns förläggning kan arbetsgivare och arbetstagare avtala bort semesterlagens regler. Tänk på att om du är bunden av kollektivavtal kan det finnas avvikande regler i kollektivavtalet.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.