headphones newspaper video-player

Köpa fritidshus på firman?

Kan jag köpa fritidshus på firman?

När företaget går bra kan det kanske kännas lockande att låta företaget göra vissa investeringar som kan vara till nytta för företagaren privat, exempelvis en segelbåt eller lägenhet i fjällen. Men skattekonsekvenserna av sådana handlingar kan bli lite värre än vad företagaren tänkt sig.

Karin Berggren, skattejurist på Företagarna, berättar med om vad som gäller i denna artikel.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD