headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Köpa fritidshus på firman?

Kan jag köpa fritidshus på firman?

När företaget går bra kan det kanske kännas lockande att låta företaget göra vissa investeringar som kan vara till nytta för företagaren privat, exempelvis en segelbåt eller lägenhet i fjällen. Men skattekonsekvenserna av sådana handlingar kan bli lite värre än vad företagaren tänkt sig.

Karin Berggren, skattejurist på Företagarna, berättar med om vad som gäller i denna artikel.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap