podcast news play företagaren I media förmån faq

Kan jag säga upp företagets hyreskontrakt i förtid?

Fråga: Med anledning av pandemin har vi inte längre råd att betala hyran för vår lokal. Vi tyckte hyran var hög redan innan vi fick ekonomiska svårigheter i företaget. Vi har pratat med hyresvärden med de säger att vi inte kan säga upp kontraktet i förtid, det löper på tre år i taget. Stämmer det?

Svar från juristen:

Ja det stämmer, det går inte att bryta kontraktet i förtid om inte hyresvärden går med på det.

För att säga upp hyresavtalet behöver du säga upp det till hyrestidens utgång. Det finns två typer av uppsägningar, antingen gör du en uppsägning för avflytt, eller en uppsägning för villkorsändring.  Om du tycker att lokalen i övrigt är bra och lämplig för din verksamhet kan du överväga en uppsägning för villkorsändring och till exempel kräva en lägre hyra som villkor för att fortsätta hyra nästkommande hyresperiod. Var noga med att säga upp hyresavtalet i rätt tid och till rätt tidpunkt. Använd gärna Företagarnas mallar för uppsägning och ta del av informationen som finns i försättsbladet till mallen.

Kan du överlåta kontraktet?

Oavsett om du planerar att säga upp hyresavtalet till hyrestidens utgång kan du kontakta hyresvärden och se om ni kan göra en överenskommelse om nedsättning av hyran under en period. Ett annat alternativ kan vara att undersöka möjligheterna att överlåta lokalhyreskontraktet för att kunna flytta till en lokal med lägre hyra innan hyrestiden löper ut.

Hyresstöd till utsatta företag under pandemin 

Under april-juni 2020 så införde regeringen hyresstöd för vissa utsatta företag. Stödet gavs genom att hyresvärden ansökte om ersättning från staten efter att ha träffat en överenskommelse med hyresgästen om nedsättning.  Ytterligare hyresstöd har aviserats för perioden första kvartalet 2021, vilket förmodligen också kommer att förlängas till andra kvartalet 2021.  Ansökan för stödet första kvartalet kommer att öppna i maj 2021.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som är medlem i Företagarna kan ringa oss hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.