headphones newspaper video-player

Hur säga upp på grund av arbetsbrist?

Mitt företag behöver säga upp en anställd på grund av att vi har färre kunder. Hur ska jag göra för att säga upp på grund av arbetsbrist?

Svar: 

Till att börja med ska du som arbetsgivare se över organisationen och bestämma hur arbetet ska fördelas och vilken tjänst som ska tas bort. Det är du som arbetsgivare som bestämmer över organisationen. 

Du ska göra en konsekvensanalys av riskerna ur arbetsmiljösynpunkt med omorganisationen där du tar upp vilka risker som finns för t.ex. ensamarbete eller hög arbetsbelastning och de åtgärder som arbetsgivaren gör för att minska risker och förebygga problem. Riskbedömningen gör du i samråd med skyddsombud om sådant finns på arbetsplatsen. 

Undersök om det finns annan ledig tjänst

Sedan ska du undersöka om det finns någon ledig tjänst i företaget. Om den anställda har rätt utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper måste hen erbjudas den tjänsten. Tackar personen nej är det arbetsbrist. Finns det ingen ledig tjänst gäller sist-in-först-ut-principen, d.v.s. turordningsreglerna.  

Det är bara anställda som omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS) som ska tar upp på turordningen. Det innebär att det inte är aktuellt att turordna t.ex. dig som har företagsledande ställning. Dessutom går det att undanta fackliga förtroendemän och anställda som p.g.a. nedsatt arbetsförmåga beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren. 

Arbetsgivare med tio eller färre anställda får undanta två anställda som har särskild betydelse för företagets fortsatta verksamhet från att tas upp på turordningen.  

Så fungerar turordningen

Turordningen görs per driftställe (ungefär detsamma som arbetsplats) och kollektivavtal, så en arbetsgivare kan ha flera turordningar t.ex. för att verksamheten bedrivs på olika orter eller arbetsgivaren har kollektivavtal

Finns det anställda med kortare anställningstid på turordningen ska den vars tjänst försvinner erbjudas en tjänst som någon med kortare anställningstid har. Detta gäller så länge den vars tjänst ska tas bort har – eller med rimlig upplärningstid på tre till sex månader kan få – tillräckliga kvalifikationer d.v.s. kan skaffa sig rätt utbildning eller erfarenhet. 

Ifall ditt företag har kollektivavtal ska företaget MBL-förhandla omorganisationen och uppsägningen med kollektivavtalsbärande fack. Om det är fråga som särskilt berör en anställd informera och förhandla med det fack som den anställde tillhör när det gäller omorganisationen om ditt företag inte har kollektivavtal. Arbetsgivare utan kollektivavtal ska MBL-förhandla inför en uppsägning p.g.a. arbetsbrist med det fack den so ska sägas upp tillhör. 

Underrätta motparten

Ofta ges informationen till facket samtidigt för omorganisationen, ev. omplacering och uppsägning p.g.a. arbetsbrist och tas upp i samma MBL-förhandling. En arbetsgivare ska i samband med förhandling inför beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist i god tid skriftligen underrätta motparten om: 

  • skälen till de planerade uppsägningarna, 
  • antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och vilka kategorier de tillhör, 
  • antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka kategorier de tillhör, 
  • den tidsperiod under vilken uppsägningarna är avsedda att verkställas, och 
  • beräkningsmetoden för eventuella ersättningar och uppsägningar utöver vad som följer av lag 
  • Du hittar mall för information och kallelse till förhandling bland våra mallar.

När MBL-förhandlingen är avslutad ska du överlämna ett skriftligt besked om uppsägning till den som ska sägas upp. Om du inte har möjlighet att överlämna det till den anställde ska du i stället skicka det som rekommenderat brev med mottagningsbevis och då räknas det som att den anställde fick uppsägningsbesked tio dagar efter att det lämnades in på posten. 

Tänk på att fylla i uppsägningsbeskedet noga. Du ska som arbetsgivare uppge bl.a. om den uppsagde har företrädesrätt till återanställning och vad den uppsagde ska göra om hen vill begära skadestånd eller ogiltigförklaring. Om du missar att följa formreglerna kan den uppsagde begära skadestånd.  

Uppsägningstiden löper från att den anställde fick uppsägningen. Under uppsägningstiden ska den uppsagde arbeta och få lön som vanligt om ni inte kommer överens om något annat. Du kan som medlem läsa mer om uppsägning p.g.a. arbetsbrist i Arbetsgivarhandboken 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.