headphones newspaper video-player

Finns det någon minimilön för bärhjälpare?

Vad är minimilönen i Sverige för en bärhjälpare dvs en person som sitter bredvid och endast hjälper installatören att lyfta och bära? Ingen utbildning eller språkkunskap krävs i detta arbete.

I Sverige finns ingen lag om minimilön. Däremot så finns regler om lägstalöner i kollektivavtal och dessa lägsta löner är de arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal skyldiga att följa. Den arbetsgivare som betalar ut för låg lön och är bunden av kollektivavtal kan räkna med att få ett lönekrav och även skadeståndskrav från facket för brott mot kollektivavtalet.

Arbetsgivare som inte är skyldiga att följa kollektivavtal måste ändå betala en lön som åtminstone inte är oskäligt låg. Den arbetsgivare som betalar ut oskäligt låg lön utan att vara bunden av kollektivavtal får räkna med risken att arbetstagaren i efterhand begär att lönevillkoret ska jämkas enligt 36 § avtalslagen då lönevillkoret är oskäligt.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD