För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Jag har blivit lurad att byta mobiloperatör. Hur kommer jag ur avtalet?

Jag anser att jag blivit lurad att digitalt signera ett avtal om byte av mobiloperatör. I stressen läste jag inte alla villkor som bl.a. innebär en fullmakt för överföring av mobilnumret från mitt företags nuvarande operatör till en annan, bindningstid på 36 månader m.m. Avtalet jag signerat stämmer inte överens med vad vi kom överens om muntligen under telefonsamtalet. Jag vill ha kvar företagets abonnemang hos nuvarande operatör. Vad kan jag göra?

Du bör snarast kontakta företaget och påpeka att du anser att deras säljare har lurat dig. Det kan tänkas att ditt klagomål leder till att de går med på att du häver avtalet eller går med på någon kompromiss.

Du har lämnat en fullmakt för överföring av mobilnumret till en ny operatör. Om du är snabb hinner du kontakta nuvarande operatör och återkalla fullmakten, de kan då inte längre överföra mobilnumret utan din medverkan. Du tar då risken att ditt företag får betala dels för det mobilabonnemang som du använder hos din nuvarande operatör och även betala enligt det nya avtalet.

Det du skrivit under digitalt kan användas som dokumentation och bevisning på att du ingått ett avtal med det innehållet. Om du påstår att avtalet är ogiltigt av någon anledning, t.ex. att du blivit vilseledd att ingå avtalet, är det du som ska visa det. Diskutera gärna förutsättningarna och riskerna med att hävda att avtalet är ogiltigt med en jurist.

Om du anser att avtalet är ogiltigt se till att du gör ett skriftligt bestridande där du förklarar kortfattat varför du anser att du inte är skyldig att betala enligt avtalet. Då strider det mot god inkassosed att göra ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden. De tvingas då väcka talan inför tingsrätten om de inte går med på att avtalet är ogiltigt utan fortsätter att kräva betalt enligt avtalet.

Om du menar att ett företag använder vilseledande marknadsföringsmetoder kan du göra en anmälan till Konsumentverket. Konsumentverket väljer ut vilka anmälningar som de ska ta upp för närmare granskning.

Då du har ingått ett skriftligt avtal digitalt finns inte längre någon ångerrätt för enskilda firmor vid muntliga avtal på distans. Du kan läsa om denna överenskommelse som finns inom telekombranschen på Telekområdgivarnas webbplats. Det är extra viktigt för företagare att inte låta sig pressas att ingå avtal utan att få den tid som behövs för att fatta rätt beslut.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.