headphones newspaper video-player

Jag har blivit lurad att byta mobiloperatör. Hur kommer jag ur avtalet?

Jag anser att jag blivit lurad att digitalt signera ett avtal om byte av mobiloperatör. I stressen läste jag inte alla villkor som bl.a. innebär en fullmakt för överföring av mobilnumret från mitt företags nuvarande operatör till en annan, bindningstid på 36 månader m.m. Avtalet jag signerat stämmer inte överens med vad vi kom överens om muntligen under telefonsamtalet. Jag vill ha kvar företagets abonnemang hos nuvarande operatör. Vad kan jag göra?

Du bör snarast kontakta företaget och påpeka att du anser att deras säljare har lurat dig. Det kan tänkas att ditt klagomål leder till att de går med på att du häver avtalet eller går med på någon kompromiss.

Du har lämnat en fullmakt för överföring av mobilnumret till en ny operatör. Om du är snabb hinner du kontakta nuvarande operatör och återkalla fullmakten, de kan då inte längre överföra mobilnumret utan din medverkan. Du tar då risken att ditt företag får betala dels för det mobilabonnemang som du använder hos din nuvarande operatör och även betala enligt det nya avtalet.

Det du skrivit under digitalt kan användas som dokumentation och bevisning på att du ingått ett avtal med det innehållet. Om du påstår att avtalet är ogiltigt av någon anledning, t.ex. att du blivit vilseledd att ingå avtalet, är det du som ska visa det. Diskutera gärna förutsättningarna och riskerna med att hävda att avtalet är ogiltigt med en jurist.

Om du anser att avtalet är ogiltigt se till att du gör ett skriftligt bestridande där du förklarar kortfattat varför du anser att du inte är skyldig att betala enligt avtalet. Då strider det mot god inkassosed att göra ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogden. De tvingas då väcka talan inför tingsrätten om de inte går med på att avtalet är ogiltigt utan fortsätter att kräva betalt enligt avtalet.

Om du menar att ett företag använder vilseledande marknadsföringsmetoder kan du göra en anmälan till Konsumentverket. Anmälan kan du göra på Konsumentverkets hemsida. Konsumentverket väljer ut vilka anmälningar som de ska ta upp för närmare granskning.

Då du har ingått ett skriftligt avtal digitalt finns inte längre någon ångerrätt för enskilda firmor vid muntliga avtal på distans. Du kan läsa om denna överenskommelse som finns inom telekombranschen på telekområdgivarnas webbplats. Det är extra viktigt för företagare att inte låta sig pressas att ingå avtal utan att få den tid som behövs för att fatta rätt beslut.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap