headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Behövs byte av bolagsform p.g.a. dödsfall?

Jag har tillsammans med min far drivit ett handelsbolag. Nu har han avlidit. Jag har tänkt mig att köra vidare med företaget ensam men frågan är om det funkar att ha kvar handelsbolaget? Ska jag ändra till aktiebolag eller enskild firma?

Då en bolagsman har dött ska handelsbolaget träda i likvidation om ni inte avtalat om annat i bolagsavtalet eller du som kvarvarande bolagsman väljer att utesluta dödsboet enligt 26 och 30 §§ lagen om handelsbolag och enkla bolag (HBL). Det verkar vara det senare som är det som är aktuellt och då ska du lämna ersättning som motsvarar vad dödsboet skulle fått vid ett bolagsskifte.

Vid likvidationen kommer hela eller delar av verksamheten att kunna skiftas ut till dig som delägare. Du kan då välja antingen att fortsätta driva verksamheten som enskild firma eller så kan du föra över verksamheten till ett AB. Vi brukar rekommendera att använda AB om det är stora risker i verksamheten, om man har utomstående anställda eller om det är höga vinster som gör det skattemässigt förmånligt att ha verksamheten i ett AB.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap