headphones newspaper video-player

Hur räknar jag semesterdagar för korttidspermitterade?

Fråga: Hur många semesterdagar går åt när anställda som omfattas av korttidsarbete får semester?

Svar: En semesterdag är en arbetsdag, oavsett hur många procent korttidsarbete det är fråga om. Dock finns vissa möjligheter att schemalägga semesterdagar beroende på arbetsfördelningen. Hur det kan gå till förklaras närmare i svaret på nästa fråga. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.