För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad gäller i övergången från allmän visstidsanställning till särskild visstidsanställning?

Fråga: Jag har anställda med allmän visstidsanställning. Hur påverkas kvalificeringstiden vid övergång till en tillsvidareanställning i samband med den nya anställningsformen ”särskild visstidsanställd”?

Svar från juristen: Kvalificeringstiden för rätt till tillsvidareanställning för särskilt visstidsanställda är anställning om sammanlagt mer än 12 månader de senaste fem åren.

Allmänna visstidsanställningar ska tas med i beräkningen av kvalificeringstiden vad gäller anställningstid från den 1 mars 2022. Detta innebär att arbetstagare som har anställts i särskild visstidsanställning från och med den 1 oktober 2022, ska i viss omfattning få tillgodoräkna sig tidigare anställningstid i allmän visstidsanställning. Anställningstid i allmän visstidsanställning före den 1 mars 2022 ska du inte ta med när du räknar fram den sammanlagda anställningstiden som kvalificerar för rätt till tillsvidareanställning.   

Övergång till tillsvidareanställning 

Anställningsformen särskild visstidsanställning tillämpas från den 1 oktober 2022. Detta innebär att det då fortfarande kommer att finnas pågående allmänna visstidsanställningar som har inletts före den 1 oktober 2022. Anställningstid i allmän visstidsanställning från den 1 mars 2022 ska betraktas som tid i särskild visstidsanställning. Detta för att arbetstagare genom den nya anställningsformen snabbare ska kunna kvalificera sig för övergång till tillsvidareanställning. 

Lyssna på Juristerna svarar 22: Hur fungerar de nya LAS-reglerna? 

Även de andra tidsbegränsade anställningsformerna vikariat och säsongsanställning ska tas med vid beräkningen om anställningarna följt på varandra. Anställningarna anses ha följt på varandra om den senare har tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. 

Exempel 1 

Du har en anställd som har en allmän visstidsanställning. När den nya bestämmelsen om särskild visstidsanställning börjar gälla den 1 oktober 2022 har den anställde jobbat på företaget i nästan 24 månader och är nära en tillsvidareanställning. I det här fallet kommer kvalificeringstiden för övergången till en tillsvidareanställning inte att påverkas utan den anställde kommer att omfattas av det gamla regelverket och kvalificera sig till en tillsvidareanställning efter sammanlagd 24 månaders anställningstid. Om du efter att reglerna om särskild visstidsanställning börjat tillämpas förlänger anställningen med en särskild visstidsanställning får den anställde räkna anställningstiden i allmän visstidsanställning från den 1 mars 2022 som kvalificeringstid för rätt till tillsvidareanställning. 

Läs även: Stora förändringar i LAS - från 1 oktober 2022

Exempel 2 

Du har en anställd som har anställts i allmän tillsvidareanställning den 1 januari 2022. Avtalet är tänkt att pågå till och med den 31 december 2022. Eftersom anställningsavtalet i det här fallet har ingåtts före den 1 oktober 2022 kommer anställningstiden från och med den 1 mars 2022 ligga till grund vid beräkning av om anställningen har övergått till en tillsvidareanställning. Om du erbjuder samma person en särskild visstidsanställning därefter ska den allmänna visstidsanställningen från och med den 1 mars 2022 räknas in i den sammanlagda anställningstiden. 

Exempel 3 

Du har en anställd som har en allmän visstidsanställning från den 1 september 2022 till den 30 juni 2024. Om du sedan erbjuder en särskild visstidsanställning från den 1 september 2024 får den anställde som tackar ja till en sådan förlängning rätt till en tillsvidareanställning eftersom hen då varit anställd i sammanlagt mer än ett år med särskild visstidsanställning och allmän visstidsanställning. 

Exempel 4  

Du har en anställd som du sedan några år tillbaka avtalar om allmän visstidsanställning för en eller ett par dagar i veckan och hen är inte anställd däremellan, det vill säga har en så kallad intermittent anställning. Anställningar som ingås efter den 1 oktober 2022 blir särskild visstidsanställning och då den anställde haft tre eller fler särskilda visstidsanställningar under en kalendermånad räknas även tiden mellan dessa särskilda visstidsanställningar som anställningstid. För tiden från och med den 1 mars 2022 och till och med den 30 september 2022 ska du räkna in anställningsdagarna i den sammanlagda anställningstiden och för kalendermånaderna från och med den 1 oktober 2022 ska du räkna dagarna för anställning varje månad inklusive dagarna däremellan. Den anställdes särskilda visstidsanställning kommer därför att kunna komma övergå i en tillsvidareanställning vid en sammanlagd anställningstid på 12 månader. 

Utan kollektivavtal 

Arbetsgivare utan kollektivavtal som vill försöka att ha personal anställd som inte är tillsvidareanställd kommer att få byta personal ofta för att undvika att de kvalificerar sig för en tillsvidareanställning. Det blir också lite krångligare att räkna kvalifikationstiden för de med många korta särskilda visstidsanställningar. Ett alternativ kan vara att göra om till tillsvidareanställning på deltid. 

Läs mer och lyssna

Alla nyheter i LAS - gäller från 1 oktober 2022
Måste jag motivera visstid skriftligt?
Juristerna svarar 22: Hur fungerar de nya LAS-reglerna?

 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.