headphones newspaper video-player

Hållbart företagande

Det ska vara enkelt att bidra till minskad miljöpåverkan.

Det finns ett starkt engagemang och vilja bland Sveriges småföretag att arbeta mer aktivt med hållbarhet, visar våra undersökningar. Sveriges klimatpolitiska ramverk, åtgärder och framtida insatser behöver vara förankrade i småföretagens verklighet för att ambitionerna ska bli en verklighet som ger effekt.

Småföretagen har en helt central roll att spela i omställningen till en hållbar utveckling och för att säkra svensk tillväxt långsiktigt. 

Hållbarhetsportalen

Praktisk hjälp för företag som vill påbörja, eller fortsätta, sitt hållbarhetsarbete.

Läs mer om Hållbarhet

Mer från Företagarna

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap