För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Måste arbetsgivare godkänna ansökan om tjänstledighet för studier?

En anställd har ansökt om tjänstledighet för studier med start om en månad. Jag kommer inte att kunna hitta en ersättare med så kort varsel, men arbetstagaren säger att han enligt lag har rätt att ta tjänstledigt. Hur långt tid innan måste den anställde meddela arbetsgivaren?

Nej, arbetsgivaren är inte alltid skyldig att godkänna en ansökan om tjänstledighet för studier. För att arbetstagaren ska ha rätt till studieledighet ska han eller hon varit anställd hos arbetsgivaren under de senaste sex månaderna eller minst tolv månader under de senaste två åren. Det finns ingen tidsram inom vilken arbetstagaren måste ansöka om studieledigheten.

När den anställde ansöker om tjänstledigt för studier har arbetsgivaren möjlighet att skjuta upp den begärda ledigheten till en senare tidpunkt än vad arbetstagaren begärt. Arbetsgivaren måste då genast underrätta den anställde om uppskovet och skälen för detta. I ditt fall skulle du kunna ange problemen med att hitta en vikarie. 

Har du kollektivavtal ska du även meddela facket om skälet till att du skjuter på ledigheten. Facket kan då begära överläggning i frågan. Vill du som arbetsgivare bunden av kollektivavtal skjuta på ledigheten mer än sex månader efter ansökan ska du ha samtycke till det från facket.

Om arbetstagaren inte kunnat påbörja sin utbildning inom två år, har han eller hon rätt att få förläggningen av ledigheten prövad i domstol. Ledighet som bara ska pågå i en vecka kan den anställde få prövad av domstol sedan det gått ett år från ledighetsansökan.

 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Semester & Ledighet:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.