För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kan jag överklaga nekat korttidsstöd för före detta föräldraledig?

Jag har fått stöd för korttidsarbete för alla mina anställda utom en, som återgått i tjänst efter en längre föräldraledighet. Motiveringen är att arbetsgivaren inte har betalat arbetsgivaravgifter jämförelsemånaden (tre månader för ansökan om stöd) för den anställde som var föräldraledig. Kan jag överklaga detta?

Svar: Ja, du kan överklaga Tillväxtverkets beslut. Du skickar överklagandet till Tillväxtverket. Tillväxtverket kan då ompröva beslutet innan det går vidare till allmän förvaltningsrätt. Även om Tillväxtverket ändrar sitt beslut så att det helt överensstämmer med den ändring som du begärt kommer överklagandet att överlämnas till förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens dom kommer att vara offentlig.

Det räcker att den anställde, under jämförelsemånaden, var anställd med samma eller högre sysselsättningsgrad som månaden med stöd och att arbetsgivaren var skyldig att betala arbetsgivaravgift för den anställde. Kravet på att arbetsgivaren ska vara skyldig att betala arbetsgivaravgift är en formulering för att avgränsa att det är enbart de som är anställda för arbete i Sverige som arbetsgivaren kan få stöd för.

Om den anställde inte fått någon lön p.g.a. frånvaro och arbetsgivaravgiften därför var noll ska inte påverka rätten till stöd. Detta innebär att arbetsgivaren kan få stöd vid korttidsarbete för en anställd som varit helt eller delvis sjukskriven eller föräldraledig under jämförelsemånaden. Det kan dock innebära att du som arbetsgivare måste kunna visa upp anställningsavtal eller annan dokumentation som styrker ditt påstående.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Övrigt:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.