headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare
Foto: Shutterstock.com

Kan jag överklaga nekat korttidsstöd för före detta föräldraledig?

Jag har fått stöd för korttidsarbete för alla mina anställda utom en, som återgått i tjänst efter en längre föräldraledighet. Motiveringen är att arbetsgivaren inte har betalat arbetsgivaravgifter jämförelsemånaden (tre månader för ansökan om stöd) för den anställde som var föräldraledig. Kan jag överklaga detta?

Svar: Ja, du kan överklaga Tillväxtverkets beslut. Du skickar överklagandet till Tillväxtverket. Tillväxtverket kan då ompröva beslutet innan det går vidare till allmän förvaltningsrätt. Även om Tillväxtverket ändrar sitt beslut så att det helt överensstämmer med den ändring som du begärt kommer överklagandet att överlämnas till förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens dom kommer att vara offentlig.

Det räcker att den anställde, under jämförelsemånaden, var anställd med samma eller högre sysselsättningsgrad som månaden med stöd och att arbetsgivaren var skyldig att betala arbetsgivaravgift för den anställde. Kravet på att arbetsgivaren ska vara skyldig att betala arbetsgivaravgift är en formulering för att avgränsa att det är enbart de som är anställda för arbete i Sverige som arbetsgivaren kan få stöd för.

Om den anställde inte fått någon lön p.g.a. frånvaro och arbetsgivaravgiften därför var noll ska inte påverka rätten till stöd. Detta innebär att arbetsgivaren kan få stöd vid korttidsarbete för en anställd som varit helt eller delvis sjukskriven eller föräldraledig under jämförelsemånaden. Det kan dock innebära att du som arbetsgivare måste kunna visa upp anställningsavtal eller annan dokumentation som styrker ditt påstående.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.