För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Samarbeten i Sverige och internationellt

Här kan du läsa mer om vilka andra organisationer som vi på Företagarna samarbetar med i Sverige, Norden och resten av världen.

Sverige

Yrkesdörren

Öppna upp ditt nätverk och gör en insats för att nya svenskars kompetens ska tas tillvara på arbetsmarknaden. Läs mer om vårt samarbete.

Entreprenörskapsforum

Entreprenörskapsforum är en nationell nätverksorganisation för brobyggande mellan teori och praktik om entreprenörskap och småföretag. Arrangerar mötesplatser, gör forskning tillgänglig.
Entreprenörskapsforum

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan har lanserat en webbplats med information om den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (EQF) och arbetet som pågår kring den svenska nationella referensramen (NQF).
www.eqfinfo.se

NyföretagarCentrum

NyföretagarCentrum är en näringslivsdriven stiftelse som har syftet att stimulera entreprenörskap och framväxten av livskraftiga nya företag. NyföretagarCentrum finns på mer än 100 orter i Sverige.
NyföretagarCentrum

Näringslivets Regelnämnd (NNR)

Näringslivets Regelnämnd har som mål att begränsa myndigheternas uppgiftskrav på företagen samt att verka för att regler som berör företagen är få, enkla och stabila. 
NNR

Styrelseakademien

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. Deras mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. De arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning. 
Styrelseakademien

Sveriges Hantverksråd

Sveriges Hantverksråd är en ideell förening som har till ändamål att verka för hög kvalitet på all hantverksutbildning och att säkerställa de svenska yrkeskompetensbevisens internationella konkurrenskraft.
Sveriges Hantverksråd

Ung Företagsamhet (UF)

Ung Företagsamhet är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar med att ge gymnasieungdomar möjlighet att träna sin företagsamhet genom att driva företag.
Ung Företagsamhet

 

Norden

Bedriftsforbundet

Bedriftsforbundet är en intresseorganisation för små företag i Norge, de har 3 000 medlemmar över hela landet. Organisationen är bransch- och partipolitiskt obunden. Bedriftsforbundet arbetar för att det ska bli enklare och mer lönsamt att starta och driva företag i Norge. Organisationen startades 1992. 
Bedriftsforbundet

Håndværksrådet i Danmark

Håndværksrådet (Hantverksrådet) är Företagarnas systerorganisation i Danmark. Organisationen har cirka 20 000 medlemsföretag inom till exempel mindre industrier, bygg, handel och service. De flesta är medlemmar genom någon av de 30 branschorganisationer eller 65 branschövergripande organisationer som är medlemmar. 
Håndværksrådet

NHO Håndverk i Norge

NHO Håndverk är Företagarnas systerorganisation i Norge och företräder 2 200 medlemmar inom 40 olika branscher och yrken, främst olika tjänste- och hantverksyrken. 80 procent av NHO Håndverks medlemmar har färre än fem anställda. 
NHO Håndverk

Yrittajat - Företagarna i Finland

Yrittajat är Företagarnas systerorganisation i Finland och dess svenska namn är Företagarna i Finland (FiF). Organisationen har drygt 100 000 medlemsföretag, varav cirka 3000 är svenskregistrerade, och har ett svenskspråkigt rådgivningsnätverk som är verksamt i delar av Finland. 

Internationellt

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network är ett europeiskt nätverk av organisationer som kostnadsfritt erbjuder stöd och service till små och medelstora företag. Nätverket finns representerat på nära 600 organisationer i över 45 länder.
Enterprise Europe Network

SMEunited

Företagarna är medlem i SMEunited, den europeiska paraplyorganisationen för småföretagarorganisationer. SMEunited påverkar EU-kommissionen och Europaparlamentet att skapa bättre villkor och enklare regler för de mindre företagen. SMEunited har 83 nationella småföretags- och branschorganisationer som medlemmar, såväl inom EU som i kandidatländerna – i sammanlagt 36 länder.

Därmed företräder SMEunited över tolv miljoner småföretag med omkring 55 miljoner anställda. Gunilla Almgren är även vice ordförande i SMEunited.
SMEunited.

SACC-SF/SV - The Swedish-American Chamber of Commerce of San Francisco/Silicon Valley

Founded in 1948, The Swedish-American Chamber of Commerce of San Francisco/Silicon Valley (SACC-SF/SV) has a long and proud history as the leading facilitator of transatlantic trade and knowledge sharing between Sweden and Northern California.

SACC-SF/SV

Våra samarbeten

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.