headphones newspaper video-player
Nätverk

Företagarnas Nätverk

Vi erbjuder nätverk som går utöver bransch och yttre attribut. Ibland är våra nätverk kopplade till ort/regionkontor, ibland till intressefrågor eller erfarenheter.

Företagarna har nätverk för unga, för olika branscher, för varje kommun och region, för olika frågor och kunskapsbehov. 

Läs mer om branschförbund kopplade till oss, samarbeten, politiska kontakter, hantverksföreningar med mera här nedan.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD