För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad gör jag med kvarlämnade möbler från en vräkt hyresgäst?

Jag har fått en hyresgäst vräkt enligt dom. Hyresgästen lämnade ett exemplar av sina nycklar vilket innebar att nya lås installerades. Hyresgästen har inte flyttat ut sina möbler och sa inget om det vid avhysningen. Hur gör jag nu? Kan jag elda upp möblemanget då huset skall tömmas på inventarier pga. reparation inför en försäljning? Eller är jag tvungen att magasinera hyresgästens möbler? Vem bekostar i så fall det?

Du kan inte elda upp möblemanget i första taget. När en hyresgäst har lämnat kvar egendom efter en avhysning tillfaller den hyresvärden efter sex månader. Om hyresvärden har uppmanat hyresgästen att hämta egendomen tillfaller den hyresvärden tre månader efter uppmaningen. En uppmaning ska delges hyresgästen. Det kan vara bra att upprätta en förteckning över den egendom som förvaras. När tidsfristerna ovan har passerats får du göra vad du vill med egendomen. Om hyresgästen hämtar egendomen, har du rätt till skälig ersättning för de kostnader som du har haft för förvaringen.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Lokalhyra & Fastighetsrätt:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.