headphones newspaper video-player

Vad gör jag med kvarlämnade möbler från en vräkt hyresgäst?

Jag har fått en hyresgäst vräkt enligt dom. Hyresgästen lämnade ett exemplar av sina nycklar vilket innebar att nya lås installerades. Hyresgästen har inte flyttat ut sina möbler och sa inget om det vid avhysningen. Hur gör jag nu? Kan jag elda upp möblemanget då huset skall tömmas på inventarier pga. reparation inför en försäljning? Eller är jag tvungen att magasinera hyresgästens möbler? Vem bekostar i så fall det?

Du kan inte elda upp möblemanget i första taget. När en hyresgäst har lämnat kvar egendom efter en avhysning tillfaller den hyresvärden efter sex månader. Om hyresvärden har uppmanat hyresgästen att hämta egendomen tillfaller den hyresvärden tre månader efter uppmaningen. En uppmaning ska delges hyresgästen. Det kan vara bra att upprätta en förteckning över den egendom som förvaras. När tidsfristerna ovan har passerats får du göra vad du vill med egendomen. Om hyresgästen hämtar egendomen, har du rätt till skälig ersättning för de kostnader som du har haft för förvaringen.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD