headphones newspaper video-player
Sjuklön - hur länge?

Hur länge måste vi betala sjuklön när en av våra anställda är sjuk ofta med korta avbrott?

Vi har en anställd som ofta är sjuk, men inte i längre sammanhängande perioder. Han kommer till exempel in och jobbar tre dagar en vecka, borta fyra dagar, kommer tillbaka och jobbar igen och blir sjuk snart därpå. Hur länge måste vi egentligen betala sjuklön?

 

Som arbetsgivare är ni ansvariga för att betala sjuklön i fjorton kalenderdagar, varav den första dagen är en karensdag. På karensdagen utgår ingen lön alls. Denna period om fjorton dagar kallas för sjuklöneperioden. Om en anställd blir sjuk igen inom loppet av fem kalenderdagar från den sista sjukdagen så räknas de nya sjukdagarna in i den förra sjuklöneperioden. Det betyder att det inte blir någon ny karensdag vid den nya sjukperioden utan då utgår sjuklön direkt. När de fjorton dagarna i sjuklöneperioden passerat ska ni sjukanmäla er anställde till Försäkringskassan.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD