För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Måste jag alltid ha skriftligt avtal med konsumenter vid telefonförsäljning?

Den 1 september 2018 infördes en ny paragraf i distansavtalslagen som inför regler kring information och skriftlighet vid telefonförsäljning till konsumenter.

Den som ringer för näringsidkaren ska redan i början av ett samtal med konsument informera om;

  • vem personen som ringer är
  • vilken näringsidkare de jobbar för
  • vad personens anknytning till näringsidkaren är och,
  • vad syftet med samtalet är.

Det är inte längre är tillåtet att ingå muntliga avtal med konsumenter vid telefonförsäljning. Ditt företag ska skicka ett varaktigt skriftligt anbud i digital eller pappersform till konsumenten och konsumenten därefter skriftligen bekräfta att denne vill ingå avtal. 

Skriftlig bekräftelsen från konsumenten

Den skriftliga bekräftelsen från konsumenten ska lämnas efter telefonsamtalet. Bekräftas avtalet av konsumenten under samtalets gång d.v.s. om konsumenten via e-post eller sms går med på avtalet med näringsidkaren under tiden ni samtalar anses inget giltigt avtal ha kommit till stånd. Konsumenten är då inte bunden av avtalet och därmed inte heller betalningsskyldig för varan eller tjänsten. 

Dessa nya regler kring information och skriftlighet gäller både för konsumenter som redan är kunder och för nya kunder. Reglerna blir dock inte tillämpligt om det är konsumenten som ringer upp näringsidkaren. Du bör dock notera att det inte går att undgå reglerna genom att ditt företag ringer konsumenten först och ber konsumenten ringa upp er. 

Varaktigt skriftligt anbud från näringsidkaren

Det avgörande för att kunna tillämpa reglerna är vem som tagit initiativet till kontakten. Om det är du som näringsidkare som tar initiativet gäller kravet på ett varaktigt skriftligt anbud från näringsidkaren och en skriftlig bekräftelse från konsumenten är nödvändig för att få till ett bindande avtal.

Utöver de ovannämnda reglerna som är ett nytt tillskott är det även viktigt att följa och informera om de andra reglerna som finns i distansavtalslagen, såsom t.ex.

- Konsumenten ångerrätt. Om denna information inte lämnas på ett korrekt sätt börjar ångerfristen på 14 dagars aldrig att löpa. Ångerrätten upphör i sådant fall senast 1 år efter att ångerfristen skulle ha löpt ut om informationen getts på ett korrekt sätt till konsumenten.

  • Konsumentens rätt att reklamera enligt lag och hur detta ska gå tillväga.
  • Kostnader för leverans, porto samt andra tillhörande kostnader.
  • Vilka möjligheter som finns tillgängliga att få en tvist med er prövad utanför domstol.

Det finns dock situationer när de ovannämnda reglerna kring skriftlighet inte är nödvändiga för att träffa ett giltigt avtal med konsument p.g.a. att distansavtalslagen inte är tillämplig. En sådan situation är om konsumenten köper en vara i din butikslokal. Eftersom detta avtal med konsument inte ingås på distans blir distansvatalslagens regler inte tillämpliga.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Avtal & Köp:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.