headphones newspaper video-player
Corona – råd och stöd för företagare

Medarbetare som blir sjuk under semestern

Vad gäller om en medarbetare blev sjuk under semestern?

Om det under semesterledigheten infaller en eller flera dagar då arbetstagaren inte har kunnat arbeta på grund av sjukdom eller arbetsskada eller annat skäl som är semesterlönegrundande får sådana dagar avräknas från semesterdagarna.

För att avräkning skall få ske krävs att arbetstagaren särskilt begär det och att begäran sker utan dröjsmål. De återstående dagarna skall utgå i ett sammanhang om arbetstagaren inte medger annat.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.