För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad betyder det att allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning?

Fråga: På vilket sätt kommer anställningsformen särskild visstidsanställning att skilja sig från allmän visstidsanställning i samband med de nya LAS-reglerna?

Svar från juristen: Den stora skillnaden blir att tiden för övergången från visstidsanställning till en tillsvidareanställning förkortas från två år till tolv månader. Det innebär att särskild visstidsanställning kommer att övergå till en tillsvidareanställning när arbetstagaren i sammanlagt mer än tolv månader under en femårsperiod har haft särskild visstidsanställning eller tidsbegränsade anställningar som särskild visstidsanställningar, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna har följt på varandra.  

Företrädesrätt till återanställning i ny särskild visstidsanställning 

Vidare får arbetstagaren företrädesrätt till återanställning i ny särskild visstidsanställning hos arbetsgivaren, när arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i särskild visstidsanställning under sammanlagt nio månader under de senaste tre åren. Någon särskild regel för företrädesrätt till återanställning finns inte för allmän visstidsanställning utan vanliga tolv månaders sammanlagd anställningstid de senaste tre åren gäller för företrädesrätt.   

Arbetsgivare som har en anställd med särskild visstidsanställning som varit anställd i sammanlagt nio månader under de senaste tre åren ska lämna besked om att den särskilda visstidsanställningen inte kommer att förlängas. Företrädesrätten till återanställning gäller från dagen för sådant besked.  

Räkna tiden mellan anställningar som anställningstid 

Vidare ska arbetstagare som har haft tre eller flera särskilda visstidsanställningar under en och samma kalendermånad hos samma arbetsgivare räkna tiden mellan anställningar som anställningstid. Även om arbetsgivaren anställer med annan anställningsform mellan de särskilda visstidsanställningarna ska tiden däremellan räknas som sammanlagd anställningstid med särskild visstidsanställning om det varit tre eller fler särskilda visstidsanställningar den månaden. Detta har föreslagits i syfte att möjliggöra en snabbare kvalifikationstid för övergång till en tillsvidareanställning eller upparbeta företrädesrätt till en ny visstidsanställning. Arbetsgivare som bryter mot denna regel kan bli skyldiga att betala skadestånd för att de brutit mot formreglerna.  Du kan läsa mer om att beräkna kvalifikationstiden för tillsvidareanställning den anställde tidigare haft en allmän visstidsanställning i artikeln Vad gäller i övergången från allmän visstidsanställning till särskild visstidsanställning?

Arbetsgivaren ska också i samband med särskild visstidsanställning upplysa arbetstagaren skriftligt om att hen anställs i den formen. Enligt de nuvarande reglerna har arbetstagare i allmän visstidsanställning rätt att få skriftlig information av arbetsgivaren om att anställningen gäller i den formen. Arbetsgivare kan skjuta upp på det i högst en månad. Enligt förslaget ska arbetstagare få information om det redan när anställningen ingås oavsett anställningstidens längd. Detta är tänkt att vara en ordningsregel och påföljden kan även här bli skadestånd.  

Om arbetsgivaren har kollektivavtal kan det finnas andra regler om tidsbegränsade anställningar i kollektivavtalet som avviker från reglerna i LAS om särskild visstidsanställning. Men arbetsgivare utan kollektivavtal ska använda någon av de anställningsformer som finns i LAS. Reglerna i LAS om särskild visstidsanställning tillämpas från och med den 1 oktober 2022. 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.