För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Räkna ut karensavdrag och sjuklön

Karensavdraget kan verka svårt att räkna ut, i vissa fall är det inte samma som sjuklönen för första dagen i sjukperioden. Detta verktyg visar hur karensavdraget påverkar sjuklönen.

Denna beräkning är en enkel beräkning av karensavdrag och sjuklön enligt lagen om sjuklön. Detta innebär att eventuella tillägg, provision m.m. som kan påverka beräkningen inte beaktas i denna beräkning. Om arbetsgivaren har kollektivavtal finns det regler i kollektivavtalet om hur sjuklönen och karensavdraget ska beräknas som avviker från sjuklönelagens regler. 

1. Räkna om månadslön till veckolön

(månadslön x 12 månader) / antal veckor per år =  årslön / 52 = lön per vecka

2. Räkna om månadslön till timlön

(månadslön x 12 månader) / (antal veckor per år x arbetstid per vecka) = årslön / (52 x arbetstid per vecka) = lön per timme

3. Räkna karensavdrag

20 %  x 80 % x genomsnittlig veckolön = karensavdrag

4. Räkna sjuklön

80 % av förlorad arbetsinkomst – karensavdrag = sjuklön    

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.