podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Offentlig upphandling och småföretag

Rimliga krav och kontrakt

Vad gäller saken? Företagarna vill att det ska bli enklare för mindre företag att delta i offentlig upphandling. Fler småföretag kan delta i offentlig upphandling om kraven är rimliga och kontrakten lagom stora.

upphandling-webb21.pngKlicka på bilden för att förstora den

Företagarnas förslag till åtgärder

  • Små- och medelstora företag utgör 99,9 procent av alla Sveriges företag. Dessa företag måste ges förutsättningar att kunna tilldelas offentliga kontrakt. Den offentliga upphandlingen har under senare tid politiserats från att utgå från kontraktsföremålet till att omfatta samhällspolitiska intressen. För att bibehålla en god konkurrens är det grundläggande att denna förflyttning sker i samverkan med näringslivet.

  • Mindre företag saknar många gångar kapacitet att delta stora upphandlingar. Genom att dela upp en upphandling i flera delområden ges mindre lokala företag möjlighet att delta.

  • Upphandlande myndigheter måste i högre grad koppla sitt kravställande till kontraktsföremålet. När samhällsintressen vägs in finns en risk att små- och medelstora företags möjlighet att delta förhindras.

  • Genom att stärka direktupphandling kan upphandlande myndigheter ge det lokala näringslivet fördelar som annars inte är möjligt. Mindre kontrakt kan vara mycket värdefulla för småföretag samt utgöra en grund för tillväxt.

  • En aktiv avtalsuppföljning bidrar till att stärka förutsättningarna för den offentliga affären. Ju fler krav som ställs i offentlig upphandling desto viktigare är det att dessa följs upp för att säkerställa en sund konkurrens på marknaden. Följs inte kontrakten upp finns en stor risk att oseriösa leverantörer får fäste i den offentliga affären. Detta urholkar förtroendet för den offentliga affären och bidrar till att fler företag väljer att avstå från att lämna anbud.

Offentlig upphandling

Lär dig om offentlig upphandling för mindre företag, regler om anbud, LOU och upphandlingsprocessen.

Läs mer om Offentlig upphandling

Taggar
Riks
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.

Företagarna Nyheter

Nyheter från hela landet för dig som driver företag eller fattar beslut som påverkar företagare.