headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

När behövs ett aktieägaravtal?

Jag har ett aktiebolag med en kompanjon. Vi står i tankarna att skriva ett aktieägaravtal. Är det nödvändigt och finns det något krav enligt lag att upprätta det?

Fråga juristen om företagande. Foto: Shutterstock

Det finns inget krav i aktiebolagslagen som tvingar er till att utforma ett aktieägaravtal. Men det är bra att ha ett aktieägaravtal närmare beskriver hur ni vill att ert samarbete ska gå till. Gällande lagstiftning ger endast en grundläggande ram och skydd för aktieägare och regler för organisationen samt styrning av bolag.

Aktiebolagslagen är allmänt hållen och är inte skriven särskilt för småföretag med få ägare. För att säkra att samtliga delägare får inflytande i bolaget kan ni i ett aktieägaravtal bestämma att andra regler än aktiebolagslagen ska gälla t.ex. att ni ska vara eniga om vissa beslut eller vem som ska ha ev. utslagsröst.

Då ert bolag är ett så kallat 50/50-bolag, med två jämnstarka ägare eller ägargrupper, är regleringen av maktbalansen i bolaget extra viktig.

Ägare i mindre bolag vill gärna styra förutsättningarna för utomstående att köpa aktier i bolaget. Det gäller att hitta en balans mellan intresset av att styra intaget av nya ägare och möjligheten att göra sig av med sina aktier till ett rimligt pris.

 


Se även filmen Viktiga punkter att ha med i ett aktieägaravtal

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap