För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Borde jag överväga att omvandla min enskilda firma till aktiebolag?

Fråga: Jag har en enskild firma, men nu har verksamheten blivit mer omfattande än när jag började som företagare. Jag funderar på att omvandla min enskilda firma till aktiebolag, men vet inte riktigt hur jag ska tänka kring det. Vad är viktigt att väga in i beslutet?

Svar från juristen: Tanken är att skattereglerna inte ska diskriminera mellan företagsformerna. Men ibland kan reglerna om expansionsfond med mera inte kompensera för att överskottet från en enskild firma beskattas progressivt (det vill säga högre när inkomsten är högre) men företagare med aktiebolag kan låta en del av vinsten vara kvar i sitt AB och bara betala bolagsskatt som är proportionell (det vill säga samma procentsats oavsett vinstens storlek).

Aktiekapital och apportegendom

En nackdel med att starta aktiebolag är att det kräver en kapitalinsats på minst 25 000 kronor (aktiekapital). Detta ska fungera som ett kapitalskydd för dem som gör affärer med bolaget (borgenärsskydd). Pengarna utgör på så sätt en slags buffert som garanterar bolagets likviditet gentemot andra parter. Dessa pengar får du tillbaka om bolaget avvecklas utan skulder.

Ett alternativ till kapitalinsats på 25 000 kronor är apportegendom. Apportegendom är andra tillgångar än pengar som förs över till aktiebolaget. Apportegendom kan vara till exempel fordon, fastigheter, maskiner eller annan egendom som är till nytta för aktiebolaget.  

Ytterligare en nackdel med att driva ett aktiebolag är det ofta blir lite dyrare. Detta eftersom det kan bli lite krångligare med redovisning med mera.

Det förekommer att företagare börjar med att starta en enskild firma för att pröva sin idé enkelt och snabbt. Sedan omvandlar företagaren verksamheten till ett AB när verksamheten blir lite mer omfattande, det kommer in utomstående anställda eller vinsterna blir stora.  

Nedan är de vanligaste skälen till att du eventuellt ska överväga att omvandla din enskilda näringsverksamhet (enskilda firma) till aktiebolag (AB).

Mindre risk vid lån, lokalhyra, personalansvar, annat avtal eller skadestånd 

En enskild firma har samma organisationsnummer som dess ägare. Det innebär att den enskilda firman och dess ägare är samma person. Om något går snett i firman kan det alltså även drabba dig som privatperson och i förlängningen även din familj. Det är potentiellt dåligt och en stor skillnad från att driva sin verksamhet i ett aktiebolag som är en juridisk person.

Själva grundtanken med aktiebolag är att separera ägarna från risken med bolagets verksamhet. Det finns därför oftast inte något personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder så länge inte mer än hälften aktiekapitalet är förbrukat och skatter och avgifter betalas i tid. Detta kan vara en stor fördel vid hyra av lokal, om bolaget har anställda, lånat pengar, riskerar skadestånd eller ingått eller planerar att ingå någon annan typ av avtal som kan innebära en risk.

Din enskild firmas momsregistreringsnummer bygger på ditt personnummer. Med andra ord kommer du att lämna ut ditt personnummer på fakturor, kvitton med mera när det ska uppges momsregistreringsnummer. 

Bra med aktiebolag om flera ägare 

Om ni är flera personer eller bolag som vill samarbeta kan aktiebolag vara en bra verksamhetsform för detta. Ibland är det även bra att skriva ett aktieägaravtal kopplat till parternas ägande i det gemsamma bolaget. 

Skattemässiga fördelar/nackdelar: 

Periodiseringsfond  

Som företagare har du möjlighet att skjuta upp en del av beskattningen, av den vinst du gör i företaget, till ett senare år med hjälp av en periodiseringsfond. Att sätta av till en periodiseringsfond innebär att du skjuter upp en del av inkomsten i din näringsverksamhet till ett senare år. På detta sätt får företaget en viss skattekredit och en möjlighet att jämna ut resultaten mellan olika år för att beskattningen ska blir jämnare. 

Om du bedriver en enskild firma eller är delägare i handelsbolag får du sätta av ett belopp motsvarande högst 30 procent av inkomsten i din näringsverksamhet före avsättning till periodiseringsfond. Tänk dock på att det belopp du sätter av till periodiseringsfond ska återföras till beskattning senast sjätte (6) året efter avsättning eller då näringsverksamheten upphör.  

Aktiebolag kan sätta av högst 25 procent av vinsten till periodiseringsfond (till skillnad från enskild firma). En ytterligare skillnad är även den att ett aktiebolag måste ta upp en schablonintäkt till beskattning, vilket den som valt en annan företagsform slipper. När det däremot kommer till reglerna om återföring av periodiseringsfond är de samma oavsett företagsform.  

Ett tips oavsett företagsform är dock att återföra periodiseringsfonder det året företaget skulle gå med förlust för att på så sätt kvitta avsättningen mot underskottet i företaget. Detta då periodiseringsfonden i sådant fall löses upp utan skatt betalas på beloppet.  

Expansionsfond  

Reglerna om avsättning till expansionsfond påminner om de vid avsättning till periodiseringsfond. Skillnaden är dock den att företagare som bedriver enskild firma får dra av ett belopp i sin näringsverksamhet genom att sätta av till en expansionsfond och endast betala så kallad expansionsfondsskatt på dessa medel. Expansionsfondsskatten motsvarar bolagsskatten på ett AB:s vinst. På detta sätt investerar du pengar i företaget i stället för att plocka ut dem. 

För att du ska få sätta av till expansionsfond krävs det dock att företaget har tillräckligt stort positivt kapital vilket utgörs av högst 128,21 procent av ditt kapitalunderlag vid årets slut. Mer om hur du räknar detta hittar du på Skatteverkets webbplats. 

Återföring av expansionsfond sker på samma sätt som de av periodiseringsfond, det vill säga när du återför expansionsfonden till beskattning tas den upp som en intäkt i näringsverksamheten. En skillnad är dock den att, eftersom du tidigare betalt en expansionsfondsskatt, vid återföring av expansionsfond samtidigt får tillbaka den. 

Det finns heller ingen tidsgräns för när du måste återföra ett avsatt belopp utan du kan sätta av under flera år och även dela upp återförda belopp på flera år. Om du däremot upphör med näringsverksamheten genom att till exempel sälja eller lägga ned den, ska expansionsfonden återföras på en gång. 

Slutligen ger reglerna om expansionsfond, som vid periodiseringsfond, en möjlighet att kvitta ett underskott i företaget mot tidigare vinster. Detta sker genom att du det år du har en vinst i företaget sätter av pengar till expansionsfond och återför dem det år företaget går med förlust. 

Positiv räntefördelning 

Reglerna om positiv räntefördelning gör att den som har enskild näringsverksamhet i vissa fall för en viss del av överskottet från näringsverksamheten som inkomst av kapital. Med andra ord är det inga egenavgifter eller särskild löneskatt utan denna del av inkomsten från näringsverksamheten och denna del ses som inkomst av kapital och beskattas med 30 procent i skatt. Hur mycket räknas fram på ett kapitalunderlag i näringsverksamheten. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets webbplats. 

Utdelning 

En av de största fördelarna med att starta aktiebolag i stället för att driva en enskild firma är att du utöver din lön har möjlighet att få utdelning från bolaget. En utdelning innebär att du från den vinst bolaget gjort få utdelning till en lägre skatt.  

Om du har arbetsinkomster som överstiger brytpunkten för statlig inkomstskatt blir skatten på utdelningen lägre än skatten på lön. Vill du ha en högre inkomst än den som når upp till brytpunkten kan det vara fördelaktigt för dig att komplettera med en utdelning. Tänk dock på att aktieutdelning inte ger rätt till sjukpenning eller är pensionsgrundande. 

När du är aktiv i ditt eget AB så är det ett så kallat fåmansföretag. Det innebär att det finns en gräns för hur mycket utdelning som kommer att beskattas som inkomst av kapital. Här kan du kan läsa mer om 3:12-reglerna.

Skattefria förmåner 

När du har enskild firma räknas du inte som anställd. Det finns därför inte samma möjligheter till skattefria förmåner som till exempel friskvård. 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.