headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Hur beskattas jag enligt fåmansföretagsreglerna när jag säljer mina aktier?

När du säljer aktierna i ditt fåmansföretag kommer du att beskattas för vinsten. Det är vad du får för aktierna efter avdrag för vad köpte aktierna för och ev. ovillkorade aktieägartillskott och avdrag för försäljningskostnaderna som är den beskattningsbara vinsten.

Den del av vinsten som motsvarar dina sparade utrymmen för kapitalbeskattad utdelning kommer att beskattas med 20 procent och vinst därutöver som inkomst av tjänst med ca 30-58 procent i skatt.

Hur mycket du har i sparat utrymme för kapitalbeskattad utdelning hittar du i K10-blanketten i din senaste inkomstdeklaration.

Du beskattas för vinsten som inkomst av tjänst för högst 100 inkomstbasbelopp, när du säljer dina aktier år 2018 är det 6 150 000 kr. Vinster därutöver beskattas som inkomst av kapital.

Under hösten 2016 föreslog en utredning skärpning av fåmansföretagsreglerna. Efter kraftig kritik från bland annat Företagarna stoppades förslaget. Läs mer om vårt arbete med att stoppa skärpningarna i 3:12-reglerna här.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap