headphones newspaper video-player

Hur mycket får sommargåvan kosta?

Jag tänkte köpa en sommargåva till min personal, hur mycket får man ge bort för utan att det blir skattepliktigt? Är det samma summa om man sätter en logga på ?Vår kundkategori är läkare, hur mycket får en give away kosta utan att det ska betraktas som en muta?

En sommargåva till personalen är skattepliktig inkomst då det inte finns samma undantag som för t.ex. julgåvor. Det innebär att gåvan kan ses som lön, vilket ger både arbetsgivaravgifter för arbetsgivaren och inkomstskatt för arbetstagaren. Kanske kan du istället kan satsa på en personalvårdsförmån av mindre värde som är skattefri eller intern representation eller något annat avdragsgillt och skattefritt för att uppmuntra din personal.

Om du gör det som en s.k. reklamgåva är gåvan inte skattefri när du ger den till anställd enligt Skatteverkets inställning utan tanken är att marknadsföringen ska rikta sig till kunder, potentiella kunder och andra utomstående för att stärka t.ex. varumärket. Reklamgåvor till anställda har dock inte prövats av Högsta förvaltningsdomstolen. Reklamgåvor till kunder kan kosta upp till 350 kr inklusive mervärdesskatt utan att drabbas av förbudet mot avdrag för gåvor enligt rättspraxis.

När det gäller give aways till kunder finns ingen beloppsgräns för om det är muta utan det måste bedömas i varje enskilt fall. Det görs bl.a. utfrån vem mottagaren är och risken för påverkan. Institutet för mutor har som en tumregel för julgåvor till anställd i offentlig sektor en procent av prisbasbeloppet, vilket blir 443 kr år 2016, men att det kan vara något högre inom privat sektor. Du kan läsa mer utförligt om mutor på Institutet mot mutors webbplats www.institutetmotmutor.se

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD