För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur mycket får sommargåvan kosta?

Fråga: Jag tänkte köpa en sommargåva till min personal, hur mycket får man ge bort för utan att det blir skattepliktigt? Är det samma summa om man sätter en logga på?Vår kundkategori är läkare, hur mycket får en give away kosta utan att det ska betraktas som en muta?

Svar från juristen: År 2021 kan arbetsgivare ge anställda en extra gåva värd 2 000 kronor utan förmånsbeskattning. De vanliga reglerna om att det inte får vara kontanter m.m. gäller.

I normala fall är en sommargåva till personalen skattepliktig inkomst då det inte finns samma undantag som för t.ex. julgåvor. Det innebär att gåvan kan ses som lön, vilket ger både arbetsgivaravgifter för arbetsgivaren och inkomstskatt för arbetstagaren. Kanske kan du istället kan satsa på en personalvårdsförmån av mindre värde som är skattefri eller intern representation eller något annat avdragsgillt och skattefritt för att uppmuntra din personal.

Om du gör det som en s.k. reklamgåva är gåvan inte skattefri när du ger den till anställd enligt Skatteverkets inställning utan tanken är att marknadsföringen ska rikta sig till kunder, potentiella kunder och andra utomstående för att stärka t.ex. varumärket. Reklamgåvor till anställda har dock inte prövats av Högsta förvaltningsdomstolen. Reklamgåvor till kunder kan kosta upp till 350 kr inklusive mervärdesskatt utan att drabbas av förbudet mot avdrag för gåvor enligt rättspraxis.

När det gäller give aways till kunder finns ingen beloppsgräns för om det är muta utan det måste bedömas i varje enskilt fall. Det görs bl.a. utfrån vem mottagaren är och risken för påverkan. Institutet för mutor har som en tumregel för julgåvor till anställd i offentlig sektor en procent av prisbasbeloppet, vilket blir 476 kr år 2021, men att det kan vara något högre inom privat sektor. Du kan läsa mer utförligt om mutor på Institutet mot mutors webbplats www.institutetmotmutor.se

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Skatter:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.