För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Våga bli mer hållbar i ditt företagande

Vad innebär egentligen hållbart företagande och hur kan du som företagare arbeta för ett mer hållbart samhälle? Nina Fall, ställföreträdande hållbarhetschef på IKEA Retail Sverige, delar med sig av sin erfarenhet av hållbarhetsarbetet på IKEA.

Vad innebär hållbart företagande?

Hållbart företagande handlar om positiv affärsutveckling och är ett sätt att säkra sin roll som ett framgångsrikt företag över tid. Rent praktiskt innebär det att säkra miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter redan i idé-fasen för att sedan tas med i allt ifrån inköp av råvaror, val av leverantörer, i tillverkningen, under användningsfasen och ända tills att produkten vid slutet av sin livslängd ska gå att återvinna för att kunna bli nya saker. Hållbarhet handlar om att tänka långsiktigt och hushålla med begränsade resurser samtidigt som man driver en lönsam affär.

Hur agerar ett stort företag som IKEA för att arbeta mer hållbart och vad är er största utmaning?

Som stort företag är vi en del av de globala utmaningarna – och samtidigt kan vi vara en del av lösningen. Våra största utmaningar handlar om att tillsammans med andra, motverka klimatförändringarna och övergå till en mer hållbar konsumtion. Våra produkter designas för cirkularitet och år 2030 kommer vi endast använda återvunna och förnybara material. Vi utformar därför tjänster och lösningar som stöttar ett förlängt produkt- och materialliv. Dessutom har vi bestämt oss för att bli klimatpositiva och minska utsläppen av växthusgaser mer än IKEAs värdekedja släpper ut. Det gör vi genom att drastiskt minska klimatavtrycket från produkter och verksamheter i absoluta termer, lagra och fånga upp koldioxid inom värdekedjan och samarbeta med våra leverantörer för förbättringar som gäller hela deras verksamhet (inte bara gällande tillverkningen för IKEAs räkning). Och även om vi har kommit en bra bit på vägen så vet vi att det finns fortfarande mycket kvar att göra.

Hållbarhet handlar om att tänka långsiktigt och hushålla med begränsade resurser samtidigt som man driver en lönsam affär.

Kan alla företag skapa positiv påverkan på människor och miljö?

Ja, vi företag kan och behöver ställa om för att möta våra gemensamma utmaningar och bidra till en bättre, mer rättvis och hållbar värld. Det är viktigt att utgå från den egna verksamheten i hållbarhetsarbetet. Engagera sig, prioritera och ta ansvar utifrån företagets förutsättningar och verksamhet. Vi på IKEA är övertygade om att det inte är möjligt att göra affärer om man inte gör det på ett hållbart sätt.

Kostar det mer och är det mer tidskrävande att vara en hållbar företagare?

Nej. Genom att väva in hållbarhetsarbetet i sin affärsutveckling behöver det inte vara ett extra arbete eller en extra kostnad. Hela vårt erbjudande på IKEA utvecklas alltid enligt fem dimensioner: form, funktion, kvalitet, hållbarhet och det låga priset. Vi kallar det ”Demokratisk Design”  eftersom vi tycker att alla ska ha tillgång till bra inredning och smarta lösningar som bidrar till en bättre vardag i hemmet och på arbetsplatsen. Vi har länge fokuserat på att hushålla med begränsade resurser och att tillsammans med våra kunder och leverantörer ständigt hitta bättre sätt. Vi tror starkt på att hållbarhet ska vara för de många människorna, och då är det låga priset en viktig del.  

Som stort företag är vi en del av de globala utmaningarna – och samtidigt kan vi vara en del av lösningen.

Att ställa om sin verksamhet kan ju initialt vara kostsamt, men hur kan man göra hållbarhetsarbetet till en konkurrensfördel?

Genom att ha med hållbarhetsarbetet som en del i affärsutvecklingen behöver mer hållbara val inte innebära en högre kostnad utan kan istället leda till att du använder dina resurser mer effektivt, ökar försäljningen och skapar helt nya affärsmöjligheter där du når nya kunder. Det stärker långsiktigheten.

Det gäller att lyssna till sina kunder. I vårt fall, vet vi att kunder idag efterfrågar hållbarhet och att de vill handla från företag som tar ansvar. Våra kundundersökningar visar att de allra flesta kunder vill ha hjälp med hur man kan leva mer hållbart, både hemma och på jobbet. I vårt fall handlar det exempelvis om att vi köper tillbaka och säljer vidare använda IKEA produkter, att vi snart börjar sälja solceller i Sverige och tillsammans med våra företagskunder testar vi nu lösningar för möbeluthyrning. Med hjälp av IKEAs sortiment ska våra kunder kunna skapa sin egen förnybara energi, spara vatten och energi, rena luft, minska sitt avfall, odla och äta mer hållbar och hälsosam mat och leva sina liv med mer lek, rörelse och vila. Genom att lösa kundernas behov inom dessa områden tror vi att vi kommer bli ännu mer konkurrenskraftiga.

Genom att väva in hållbarhetsarbetet i sin affärsutveckling behöver det inte vara ett extra arbete eller en extra kostnad.

Tre tips till företagaren för att göra sin verksamhet mer hållbar

  1. Ta reda på var ditt företag kan göra störst positiv skillnad! – En enkel vägledning kan vara att se över Biffen, Bilen, Bostaden & Börsen. Det kan handla om mer vegetabilisk mat på era möten och minskat matsvinn, fossilfria transporter med låga eller inga utsläpp, förnybar och effektiv energianvändning i era byggnader och att ni säkrar att era inköp och er försäljning bidrar positivt för både människor och vår planet. 
  2. Sätt modiga mål! - Våga gå ”all In”. 100%-iga mål skapar tydlighet för er och era kunder.
  3. Utveckla ditt företag med hållbarhet i fokus! Lyft hållbarhetsarbetet som en naturlig del i ert dagliga arbete och uppmuntra dina kunder, medarbetare och leverantörer att också engagera sig.  
Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.