För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur går offentlig upphandling till?

Hur fungerar offentlig upphandling, i korthet?

I korthet kan offentlig upphandling sägas gå till på så sätt att den offentliga aktör som behöver köpa in något förbereder sig genom att arbeta fram upphandlingsdokument som anger vad det är myndigheten vill köpa in samt krav och förutsättningar för detta.

När detta är klart publicerar myndigheten en annons i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Intresserade företag kan ta del av annonsen och upphandlingsdokumentet och har möjlighet att komma in med anbud inom viss tidsfrist, som anges av den upphandlande myndigheten.

Den upphandlande myndigheten kontrollerar först om anbudsgivarna uppfyller förutsättningarna för kvalificering. När detta är klart utvärderar myndigheten de anbud som lämnats in av de anbudsgivare som uppfyller kvalifikationskraven.

Företag som anser att upphandlingen har gått felaktigt till har möjlighet att överklaga upphandlingen inom viss tid (ofta 10 dagar, men kan ibland även vara 15 dagar).

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.