För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

När räknas restid som arbetstid?

Ska vi räkna in restiden i medarbetarnas arbetstid?

Fråga: Våra anställda reser mycket i tjänst. De utför installationsarbete hos kunder både i Sverige och i andra europeiska länder. Räknas deras restid som arbetstid och behöver jag i så fall tänka på något? När räknas restid som arbetstid?

Svar från juristen: Restid till och från arbetet räknas som huvudregeln inte som arbetstid och påverkar därmed inte heller dygnsvilan eller veckovilan. Tjänsteresor som sker under den ordinarie arbetstiden räknas som arbetstid. Även resor mellan olika arbetsplatser räknas som arbetstid om syftet med resan är att transportera gods eller utrustning för arbetet. Detta gäller oavsett om de anställda använder sin egen bil eller företagets bil.

Fritt förfoga över sin tid

I vissa fall kan restid mellan bostaden och arbetsplatsen vara arbetstid. EU-domstolen har bedömt (i bland annat Tyco-målet C-266/14) att restid mellan arbetstagarens bostad och arbetsplats i vissa fall är arbetstid enligt arbetstidsdirektivet. Detta när arbetstagarna inte hade någon fast arbetsplats och stod till arbetsgivarens förfogande när de körde till och från arbetet eftersom det var arbetsgivaren som bestämde i vilken ordning kunderna skulle besökas. Arbetsgivaren bestämde också hur dags kundbesöken skulle ske. Trots att arbetstagarna bestämde över sin egen färdväg ansåg EU-domstolen att det inte ändrade bedömningen eftersom de inte hade någon möjlighet att fritt förfoga över sin tid och ägna sig åt sina egna intressen. Arbetstagarna omfattades under resorna av arbetsgivarens instruktioner vilket innebar att arbetsgivaren kunde ändra ordningen i vilken kunderna skulle besökas eller ställa in respektive lägga till kundbesök. 

Dygnsvila och veckovila

Om arbetsgivarens anställda utgår från bostaden, inte har någon fast arbetsplats och det är arbetsgivaren som styr över besökens ordning med mera behöver arbetsgivaren ta hänsyn till tiden för resan till första och sista kunden vid förläggning av arbetstiden. Detta så att den anställde får sin dygnsvila, det vill säga minst elva timmars sammanhängande ledighet under en period om tjugofyra timmar. Vissa avvikelser får göras tillfälligt men då ska arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet. Arbetstagaren ska också ha minst trettiosex timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar, så kallad veckovila. 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.