För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Har du fått en bluffaktura? Gör så här!

Företagarna har sammanställt en checklista för hur du ska göra om du har fått en bluffaktura.

Begreppet bluffakturor har utvecklats till ett samlingsnamn för flera olika bedrägliga metoder till syfte att lura Sveriges företagare, därav är det viktigt att komma ihåg att det finns flera olika metoder och att dagens metod inte behöver se likadan ut imorgon.

Denna checklista kan dock användas på alla krav som framställs mot dig, oavsett om avsändare är en bedragare eller inte.

Checklista - så hanterar du bluffakturor

 • Upprätta en leverantörslista med information om varje leverantörs plus/bankgironummer. Stäm av denna lista varje månad när du betalar dina fakturor. På det viset kommer du inte råka betala en bluffaktura.
 • Upptäcker du en bluffaktura ska du invända på ett sakligt sätt, dvs. att det framgår att du bestrider betalningsansvar och på vilken grund. Gör så här:
 1. Stryk ett streck över fakturan och skriv: "Bestrider betalningsansvar på grund av att avtal ej föreligger" bestridandet ska även skickas till fakturaavsändaren, inte bara upprättas.
 2. Tror du att det finns risk för att någon typ av förpliktelse föreligger kan du skriva: "Bestrider betalningsansvar. Ev. avtal är ingånget genom ett vilseledande från er sida och avtalet är därför ogiltigt enligt 30 § avtalslagen."
 • Gör en polisanmälan. Rör det sig om en falsk faktura är det ett försök till bedrägeri.
 • Kontakta juristerna på Företagarnas rådgivning om företaget efter bestridande inte upphör med påtryckningar.
Kontakta juristerna på Företagarnas rådgivning om företaget efter bestridande inte upphör med påtryckningar.

Åtgärder och anmälan

Marknadsföringslagen innehåller ett förbud mot bedrägeriliknande försäljningsmetoder. Det är förbjudet att skicka ut fakturor, orderbekräftelser eller liknande meddelanden på produkter som inte uttryckligen har beställts.

 1. Informera Företagarnas juridiska rådgivning om vad du har utsatts för. Du som är medlem når oss kostnadsfritt på telefon 0771-45 45 45.
 2. Skriv en anmälan och ange vilka paragrafer som överträds. Skriv anledningen till att marknadsföringen/utskicket strider mot Marknadsföringslagen.
 3. Skicka din anmälan till Konsumentombudsmannen (KO), Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad
 4. Om KO beslutar att inte ta upp ärendet kan du istället skicka din anmälan till Stockholms Tingsrätt, Box 8307, 104 20 Stockholm

Obs! Om du förlorar ett mål i Stockholms Tingsrätt får du betala motpartens rättegångskostnader. Se över ditt företags eventuella rättsförsäkringar.

Obs! Om du förlorar ett mål i Stockholms Tingsrätt får du betala motpartens rättegångskostnader. Se över ditt företags eventuella rättsförsäkringar.

Fakta: Hantera bedrägerier

Annons -och katalogskojare

Två sorters bedrägerier som är särskilt vanliga är annons- och katalogbedrägerier. Annonsskojare är en plåga för många företag. Deras affärsidé är att lura företag att betala för annonser som de inte vill ha.

Bedragarna använder många tricks, men det finns två huvudvarianter.

 • Bedragarna skickar över vilseledande material i hopp om att du som företagare ska betala ett belopp eller skriva på en beställning.
 • Bedragarna påstår att företagaren har beställt något utan att det har skett.
Beräkningar baserade på polisutredningar visar att annonsbedrägeri/annonsskojare och andra oseriösa företag omsätter 500-800 miljoner kronor om året!

Metoder för bedrägeri

 • En blankett som ser ut som en faktura skickas ut. Någonstans går det att läsa att det rör sig om ett erbjudande eller liknande.
 • Du får ett erbjudande om annonsering i en produkt - katalog eller liknande - som aldrig ges ut. Eller i varje fall i en väsentligt mindre omfattning än företaget påstår.
 • Du får ett erbjudande utformat som ett korrektur. Vid första anblicken ser det ut att vara ett erbjudande om en kostnadsfri annonsering, vilket det i själva verket inte är. Oftast framgår de riktiga förutsättningarna av mycket finstilta texter.
 • En "journalist" hör av sig och ger dig ett erbjudande om att medverka i en kostnadsfri intervju. Först i efterhand visar det sig att artikeln verkligen ska publiceras krävs att man annonserar i publikationen mot en viss avgift!

Företagarnas lista är inte uttömmande utan bara en liten uppräkning av de vanligaste metoderna för bedrägerier mot företagare. Uppfinningsrikedomen i "branschen" verkar i det närmaste gränslös.

Uppfinningsrikedomen i "branschen" verkar i det närmaste gränslös.

Var uppmärksam

Precis som alla andra verksamheter har annonsskojarna sina "högsäsonger". Det är framförallt i semestertider och vid årsskiften som skojarna jobbar för högtryck. När ordinarie personal har semester är det ju lätt hänt att vikarien råkar betala en bluffaktura.

Det är med andra ord viktigt att ha bra betalningsrutiner på företaget. Tydliga riktlinjer om vilka fakturor som finns i verksamheten kan också ge en vikarie chansen att "rensa ut" underliga och ovanliga fakturor.

Om du har råkat skriva under ett erbjudande, kontrollera att avtalet inte är ett löpande. Om så är fallet, säg upp avtalet och begär en skriftlig bekräftelse på att uppsägning har gjorts.

Varningslista

Annonsskojarna byter ofta namn. Det räcker inte med att hålla kolla mot en statisk lista. Lär dig hantera företag som använder falska marknadföringsmetoder och bondfångeri. Läs Svensk Handels varningslista

Betalningsskyldighet

"Vad gör jag som företagare när jag fått en faktura på något jag ej beställt?"

För att du ska vara betalningsskyldig krävs det att du har gjort en beställning. Har du inte gjort någon beställning har du inte heller någon skyldighet att betala.

Har du - trots att inget beställts - ändå fått en faktura bör den omedelbart bestridas. Det gör du enklast genom att dra ett streck över fakturan, skriva bestrides med stora bokstäver och skickar tillbaka den till avsändaren med rekommenderat brev, fax eller mejl. Skriv aldrig under med din namnteckning.

Om du skrivit under ett erbjudande om exempelvis annonsering och returnerat detta till avsändaren är du i princip bunden av din underskrift och skyldig att betala den faktura företaget skickar ut.

Inkasso och Kronofogden

I många fall räcker det inte med att bestrida en bluffaktura. Bedragarna ger sig inte så lätt! Kanske lämnas ärendet vidare till ett inkassoföretag eller Kronofogdemyndigheten. Många företagare blir oroliga och betalar hellre än hamnar "i något register". Där ligger det största problemet.

Det är viktigt att känna till att en inkassobyrå/Kronofogdemyndigheten bara kan agera på en fordran som inte har bestritts. Därför är det viktigt att du, när du får ett brev från Inkasso eller Kronofogden, bestrider det. Bedragaren måste då vända sig till tingsrätten som får pröva om du har en betalningsskyldighet eller inte. Det är väldigt sällsynt att en bedragare vågar driva ett ärende vidare till tingsrätten, men det förekommer.

Kreditupplysning

Om du råkar ut för en grundlös ansökan kan du be Kronofogdemyndigheten att informera om vilka kreditupplysningsföretag de lämnat uppgifter om ditt företag till. Därefter kan du kontakta kreditupplysningsföretagen och be dem ta bort uppgiften om ansökan om betalningsföreläggande ur sina register, eftersom uppgiften är missvisande.

Kapning av företag

Ett medlemsföretag har blivit utsatt för ett bedrägeri där man nästan lyckades överta ägandet och ledningen av företaget. Bedrägeriet upptäcktes av en slump då en bolagsman gick in i bolagsregistret och såg att det fanns ett ändringsärende under behandling.

Denna typ av bedrägeri är relativt enkelt att genomföra då vem som helst kan skicka in en ändringsanmälan till Bolagsverket utan att nuvarande ägare och styrelse får kännedom om det förrän efter ändringen är genomförd och bedragarna redan har full tillgång till bolaget och dess tillgångar.

Bedrägeriet går i korthet till enligt följande:

 • Bedragarna skickar in en ändringsanmälan till Bolagsverket där man fyller i att sittande styrelse och vd avgår samt att bedragarna (målvakter) skrivs in på dessa poster.
 • På samma blankett fyller man i ny firmatecknare.
 • I detta fall hade man även ändrat firmanamn och säte.
 • Bedragarna hade även bifogat bolagsstämmoprotokoll där man sålt aktierna till nya ägare i bolaget samt fattat beslut om ändring av firmatecknare.

När dessa ändringar är gjorda hos bolagsverket har bedragarna full tillgång till bolaget, dess tillgångar (bank osv.) och kan göra affärer i företagets namn.

För att förhindra detta kan man gå in på Bolagsverkets hemsida och registrera en e-postadress till sitt företag. Detta gör att man automatiskt får ett meddelande när någon anmälan om ändring diarieförs.

Registrera din e-postadress hos bolagsverket

Utsätts man för kapningsförsök ska man polisanmäla händelsen.

Utsätts man för kapningsförsök ska man polisanmäla händelsen.
Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.