headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Var hittar jag annonser?

Offentliga upphandlingar ska som huvudregel annonseras. Upphandlingarna annonseras normalt i elektroniska annonsdatabaser som är allmänt tillgängliga. De flesta annonsdatabaser kräver inloggning, men detta är vanligen kostnadsfritt.

Här på Upphandlingsmyndighetens webbplats hittar du exempel på elektroniska annonsdatabaser.

Det förekommer även att upphandlande myndigheter på sina hemsidor annonserar sina upphandlingar och att de även lägger ut upphandlingsdokumenten där.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.