headphones newspaper video-player

Var hittar jag annonser?

Offentliga upphandlingar ska som huvudregel annonseras. Upphandlingarna annonseras normalt i elektroniska annonsdatabaser som är allmänt tillgängliga. De flesta annonsdatabaser kräver inloggning, men detta är vanligen kostnadsfritt.

Här på Upphandlingsmyndighetens webbplats hittar du exempel på elektroniska annonsdatabaser.

Det förekommer även att upphandlande myndigheter på sina hemsidor annonserar sina upphandlingar och att de även lägger ut upphandlingsdokumenten där.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD